Recent Submissions

 • Thumbnail

  Pandeminin Üniversite Öğrencilerinin Uyku ve Yeme Alışkanlıkları ile Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi 

  TÜRK DÜDÜKCÜ, Figen; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, 2022-10-14)
  Giriş: Bu çalışma, halen devam etmekte olan pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin beslenme ve uyku düzeninin psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkilerini incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç-Yöntem: ...
 • Thumbnail

  Looking at One of The Local Food: Effects Of Etli Ekmek On Type 2 Diabetics 

  KESER, Muteber Gizem; HACIŞAHİNOĞULLARI, Hülya; KARŞIDAĞ, Kubilay; VATANSEV, Hüsamettin; İPEKÇİ, Süleyman Hilmi; YAĞCILAR TAN, Hafize (Journal of Contemporary Medicine, 2022-11-30)
  Aim: This study was designed and aimed for assessing the effects of etli ekmek on blood glucose, insulin, and serum lipid values of type 2 diabetic patients. Materials and Method: A total of 33 diabetic patients consumed ...
 • Thumbnail

  Health Coming from Pomegranate 

  ALAÇIK DEVELİOĞLU, İrem; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY PUBLICATIONS, 2022-12-01)
  Pomegranate, Punica granatum L., a member of the Punicacae family, is an edible fruit known to be used for medicinal purposes from ancient times to the present day, just like many other plants. The roots, flowers, fruit, ...
 • Thumbnail

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları 

  ERDOĞAN, Pınar; ÜNÜSAN, Nurhan (Beslenme ve Diyet Dergisi, 2022-12-21)
  Tıkınırcasına yeme bozukluğu, obezite ile güçlü bir şekilde ilişkilidir ve obez bireylerde en sık karşılaşılan yeme bozukluklarından biridir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu; telafi edici davranışlar ...
 • Thumbnail

  Konya İlindeki Bireylerin Evlilik Kalitesinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi 

  ÇAPRAZ, Sema; ÜNÜSAN, Nurhan (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022-08-26)
  Amaç: Çalışmada evli çiftlerin evlilik kalitesi alt boyutları olan “şefkat, birliktelik/iletişim, tartışma” düzeyleri belirlenmiş ve bu alt boyutlar ile sosyo-demografik özellikler arasındaki anlamlı farklılaşmanın olup ...
 • Thumbnail

  Fonksiyonel Bir Besin Olarak Nar 

  ALAÇIK DEVELİOĞLU, İrem; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (Selçuk Sağlık Dergisi, 2022-12-30)
  Punicacae ailesinin bir üyesi olan nar, Punica granatum L., tıpkı diğer pek çok bitki gibi antik çağdan günümüze kadar ulaşan, tıbbi amaçlı olarak kullanıldığı bilinen, yenilebilir bir meyvedir. Narın kökleri, çiçeği, ...
 • Thumbnail

  Resveratrol And Its Effects On Diabetes Mellitus 

  BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÜNÜSAN, Nurhan (Journal of Gazi University Health Sciences Institute, 2022-04-30)
  Diabetes mellitus is a chronic disease that causes complications as a result of insulin resistance, insulin deficiency or the combination of both. It is a public health problem of great importance all over the world due ...
 • Thumbnail

  School Psychological Counselors And Their Nutritional Knowledge 

  ÜNÜSAN, Nurhan (European Journal of Education Studies, 2021)
  The literature indicates there is a bidirectional relationship between nutrition and psychological health. The purpose of the research is to explore attitudes, perceived barriers and nutrition ...
 • Thumbnail

  Selenium Content of Turkish Foods: A Twenty-Year Review 

  ÜNÜSAN, Nurhan (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021)
  Selenium is a nutritionally essential trace element majorly obtained from food. The bioavailability of selenium to the food chain depends on soil organic-matter content, pH, and selenium speciation, presence of ions that ...
 • Thumbnail

  Asprosin and Effects on Glucose Metabolism 

  Unknown author (Turkish Journal of Diabetes and Obesity, 2021)
  Adipokines secreted from adipose tissue, are bioactive substances and have kinds of functions on appetite, energy, lipid, carbohydrate metabolism, regulation of blood pressure, inflammation, etc. One of the adipokines is ...
 • Thumbnail

  Yetişkin Bireylerde Obezite, Depresyon Ve Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişki 

  ÜNÜSAN, Nurhan; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ERDOĞAN, Pınar; KESER, Muteber Gizem (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2020-12)
  Amaç: Depresif semptomlar obezite ve duygusal yeme ile ilişkili olup, bireylerde vücut ağırlığı artışına sebep olabilmektedir. Çalışmamızın amacı, üniversitede öğrenim gören kadın bireylerin duygusal yeme davranışları, ...
 • Thumbnail

  Estetik Performans Sporlarının Vücut Ağırlığına Etkisi 

  KESER, Muteber Gizem; YÜKSEL, Aysun (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2020-12)
  Spor çok eski yıllardan itibaren hayatın içindedir. Mısır’da güreş sporunu tasvir eden örnekler bulunmuştur. Birçok spor dalı ve bu spor dallarında özelleşmiş sporcular vardır. Sporcuların, müsabaka sırasında spor performansı ...
 • Thumbnail

  Bale Dansçılarında Beslenme ve Beslenme Durumuna Etki Eden Faktörler 

  KESER, Muteber Gizem; YÜKSEL, Aysun (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2020-12-30)
  Spor, tarihi eski yıllara dayanan ve pek çok fiziksel bileşeni içeren, otoritelerce kuralları belirlenmiş aktivitedir. Sporcuların sağlığının sürdürülmesi ve performanslarının gelişmesi ise beslenme ile yakından ilişkilidir. ...
 • Thumbnail

  Gebe Kadınların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması 

  KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2017)
  AMAÇ: Gebelik, doğurganlık çağındaki her kadın için doğal bir olaydır. Amacımız; bir kamu hastanesine başvuran gebelerin beslenme alışkanlıkları ve bu özel dönemdeki beslenme bilgi düzeylerini değerlendirmektir. YÖNTEM: ...
 • Thumbnail

  Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 

  KESER, Muteber Gizem; ERDOĞAN, Pınar; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2016)
  Amaç: Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, probiyotik süt ürünleri tüketimini saptamaktır. ...
 • Thumbnail

  Üniversite Öğrencilerinin Besin Etiketi Okuma Ve Helal Gıda İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması 

  KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan; ERDOĞAN, Pınar (2017)
  Günümüzde gıda sanayisinin gelişmesiyle, bireyler içeriklerini tam olarak bilmedikleri besinleri tüketmektedirler. Çalışmanın amacı; Konya ilinde bulunan bir üniversitedeki öğrencilerin besin etiketi okuma ve helal gıda ...
 • Thumbnail

  Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Matematik Eğitimi İçerikli Beslenme Eğitimi Verilmesinin Yeterli ve Dengeli Beslenme Bilgisine Etkisi 

  ŞENTURAN, Burcu; ÜNÜSAN, Nurhan; KESER, Muteber Gizem (2018)
  Okul öncesi dönem bireyin fiziksel ve mental olarak geliştiği, ve etkilerinin ilerleyen her yaşta hissedilebileceği bir dönemdir. Bu yaşlarda kazandırılacak olan yeterli ve dengeli beslenme bilgisi çocuğun tüm yaşamında ...
 • Thumbnail

  Gebe Kadınların Bitkisel Ürün Tüketim ve Sıklığının Değerlendirilmesi 

  KESER, Muteber Gizem; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÜNÜSAN, Nurhan (2017)
  AMAÇ: Gebelik döneminde bireyler, çeşitli sebeplerle bitkisel ürünlerden, bitki çaylarına yönelebilmektedir. Çalışmamızın amacı gebelerde, gebelik süresince tüketilen bitkisel ürün türü ve sıklığını saptamaktır. YÖNTEM: ...
 • Thumbnail

  Obez Diyabetik Bireylerin Tıbbi Beslenme Tedavisi Planlarında Yağ ve Protein 

  KESER, Muteber Gizem; UNUTMAZ DUMAN, Emel (Klinik Tıp Bilimleri, 2019)
  Bugün ülkemizde ve tüm dünya’ da salgın hastalık tanımıyla ele alınan, heterojen bir hastalık olan diyabetin en bilinen ve en sık görülen formu tip 2 diyabettir (1). Uluslararası Diyabet Vakfı (IDF) verilerine göre; 2017 ...
 • Thumbnail

  Duchen Musküler Distrofi Hastalarının Beslenme Durumu Üzerine Derleme 

  KESER, Muteber Gizem (2017)
  Duchenne muskuler distrofi hastalığı (DMD) distrofik kas hastalıklarından biri olup X’e bağlı genetik ve progresif bir nöro-muskuler hastalıktır ve çocuklarda görülen en yaygın muskular distrofi hastalığıdır (Dooley J et ...

View more