Now showing items 1-20 of 70

  • Thumbnail

   2020 Uluslararası Ebelik ve Hemşirelik Yılı: COVID-19’un Gölgesinde Ebelik Mesleği 

   BAY, Fatma; ATAŞ, Ayşenur (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021-01-31)
   Ebelik ve hemşirelik meslekleri toplumlarda bakımın ilk ve tek noktası olduklarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını Uluslararası Ebe ve Hemşire yılı olarak belirlemiştir. Ebeler, gebelik, doğum ve postpartum gibi ...
  • Thumbnail

   Acil Obstetrik Bakım Ekibi İçerisinde Ebe 

   KARAKOÇ, Hediye; ÖZERDOĞAN, Nebahat (Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2018)
   Acil obstetrik bakımda çok disiplinli bir ekip yaklaşımı önemlidir. Acil obstetrik bakım ekibi içerisinde ebenin; bakım gereksinimlerinin saptanması, koordinasyonu, yönetimi ve kadın-doğum uzmanları, anestezistler, çeşitli ...
  • Thumbnail

   Anne Sütü ve Alerjik Reaksiyonlara Maruziyet 

   DAĞ TÜZMEN, Hafize; YAŞAR YETİŞMİŞ, Habibe; ALTINKAYNAK, Huriye (2022-11-03)
   Son yıllarda ülkemizde artmakta olan alerjik reaksiyon, bazı besinlere (inek sütü, yumurta, fıstık vb.) karşı vücutta aşırı olarak immün reaksiyon gelişmesidir. Anne sütünün 4-5 ay gibi kısa bir süre verilmesi bebeğin ...
  • Thumbnail

   Annelerin Doğum Eyleminde Algıladıkları Mahremiyetin Değerlendirilmesi 

   KARAKOÇ, Hediye; ÖZKAN, Hava; KOÇ, Özlem (Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2016)
   Amaç: Doğum eyleminin kadın açısından olumlu olması ebenin ilgisi, ortamın temizliği ve konforu, kibar ve saygılı hizmet, mahremiyete saygı gösterilmesine bağlıdır. Bu araştırma, annelerin doğum eyleminde algıladıkları ...
  • Thumbnail

   Annelik Rolü ve Ebeveynlik Davranışı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

   KOÇ, Özlem; ÖZKAN, Hava; KARAKOÇ, Hediye (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2016)
   Amaç: Doğum sonu erken dönemde annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır. Yöntemler: Araştırma Erzurum’da bir kadın doğum ...
  • Thumbnail

   Breastfeeding Sexual Lives of First-Time Mothers: A Qualitative Explorative Study 

   UÇTU KUL, Arzu; KARAKOÇ, Hediye (Breastfeeding Medicine, 2022)
   Background: Problems with sexuality are experienced in the first 6 months at the most, and often in the first 12 months after birth. Although there are studies reporting negative effects of breastfeeding on sexuality, ...
  • Thumbnail

   Care and Counseling on Fetal Health Effects of Preconceptional Period Maternal Drug Use 

   KARAKOÇ, Hediye; KUL UÇTU, Arzu (Biomedical Journal of Scientific Technical Research, 2018)
   Preconceptional care is a preventive health service that includes scanning, treatment and counseling services aiming to determine the physical, psychological and social factors that constitute a risk for the mother and ...
  • Thumbnail

   COVID-19 Pandemisinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Sorunlarına Ebe Odaklı Yaklaşım 

   Unknown author (2021)
   Yeni tip koronavirüs salgınının maternal ve neonatal mortalite ve morbidite riskinin, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının, güvenli olmayan küretajların artması gibi cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerinde önemli ...
  • Thumbnail

   Covid-19 Pandemisinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Sorunlarına Ebe Odaklı Yaklaşım 

   Unknown author (I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020-09-13)
   Yeni tip koronavirüs (covıd-19) ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de etyolojisi bilinmeyen pnömoni vakası olarak bildirilmiştir. Sağlık sistemleri Covid-19 salgını nedeniyle enfekte kişilere bakım sağlamak ve artan ...
  • Thumbnail

   COVID-19 Pandemisinde Kadınlarda Kişilik Özelliklerinin Menopozal Semptomların Yaşanma Düzeyi ile İlişkisi 

   MERAM, Halime Esra; BEKMEZCİ, Ebru; KARAKOÇ, Hediye; ÖZKAN, Hava (7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2022)
   Amaç: Bu çalışma, kadınlarda kişilik özelliklerinin, menopozal semptomların yaşanma düzeyi ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, web tabanlı tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırmaya, ...
  • Thumbnail

   COVID-19 Pandemisinde Planlı Ev Doğumları 

   ONAT DEMİR, Güliz; DURAN, Büşra (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021-12-31)
   Yeni koronavirüs salgınının dünya genelinde görülmeye başlandığı günden bu yana ev ve doğum merkezlerini tercih eden gebelerin sayısı artmış ve bu durum lisanslı sağlık profesyonellerini daha önemli bir hale ...
  • Thumbnail

   Covid-19 Pandemisinin Üreme Çağındaki Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi 

   DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-12-17)
   Giriş-Amaç: Covid-19 pandemisi boyunca karantina kapsamında alınan önlemlerin bireylerin psikolojik problemler yaşamasına neden olduğu ve evlilik için eş ilişkilerini etkileyerek cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde ...
  • Thumbnail

   COVİD-19’un Gölgesinde 2020 Uluslararası Ebelik ve Hemşirelik Yılı 

   BAY, Fatma; ATAŞ, Ayşenur (Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020-11-22)
   Ebeler ve hemşireler sağlık hizmetinin sağlanmasında hayati rol taşımaktadır. Toplumlarda bakımın ilk ve tek noktası olmalarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılını Uluslararası Ebe ve Hemşire yılı olarak ...
  • Thumbnail

   Covıd-19 Pandemisinin Klıimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi 

   DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-12-17)
   Giriş-Amaç: Klimakterik dönemde meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin, kadının yaşam stilini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Covid-19 pandemisinin de klimakterik ...
  • Thumbnail

   Doğum Eyleminde Kullanılan Sentetik Oksitosinin Maternal ve Fetal Sağlığa Etkileri 

   BAY, Fatma; ÖZERDOĞAN, Nebahat (2018-04-26)
   Doğum hormonal bir süreçtir ve doğumun ikinci evresinde uterotoniklerin salınımı ve bunlara duyarlı myometrial reseptörlerin sayısındaki artışla, doğum eylemi spontan olarak başlamaktadır(1). Bazı durumlarda doğum eylemini ...
  • Thumbnail

   Doğum Hüznü Değerlendirme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 

   KARAKOÇ, Hediye; BEKMEZCİ, Ebru (Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, 2022)
   Giriş: Bu çalışmanın amacı, doğum hüznünü değerlendirecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmektir. Gereç-Yöntem: Araştırmada 560 annenin verileri analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlik-güvenirlik analizinde açımlayıcı ...
  • Thumbnail

   Doğum İndüksiyonu: Maternal, Fetal-Neonatal Etkileri, Ebenin Rolü 

   BAY, Fatma; BULUT, Özlem Ülkü (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020-04-23)
   Doğum doğal olarak başlayan, ilerleyen ve sonlanan fizyolojik bir olaydır ancak bazı durumlarda doğumun başlaması için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Doğumun kendiliğinden başlamadan, servikal dilatasyon ve uterus ...
  • Thumbnail

   Doğum Sonrası Bakım Ve Ev Ziyaretlerinin Önemi 

   BAY, Fatma; ÖZERDOĞAN, Nebahat (Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021)
   Doğumdan sonra 42. güne kadar geçen dönem hem anne hem de yenidoğan sağlığı için oldukça önemlidir. Her ikisinin de savunmasız olduğu bu zaman aralığındaki bakım eksikliği, hastalık ve ölüm riskini artırabilmektedir. Doğum ...
  • Thumbnail

   Doğum sonrası bakım ve ev ziyaretlerinin önemi: Ebelik bakım deneyimlerini derinlemesine anlamak 

   BAY, Fatma; ÖZERDOĞAN, Nebahat (I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020-09-13)
   Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından doğumdan sonra 42. güne kadar geçen dönem hem anne hem de yenidoğan sağlığı için çok önemlidir. Her ikisinin de savunmasız olduğu bu zaman aralığındaki bakım eksikliği, hastalık ve ölüm ...
  • Thumbnail

   Doğum Sonrasına Özel Kaygı Ölçeği Kısa Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   DAĞ TÜZMEN, Hafize; ALTUNTUĞ, Kamile (2022-10-27)
   Giriş: Doğum sonu dönem yeni başlangıçların yaşandığı bir süreçtir. Kadınların; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden olumsuz etkilendiği, sağlık sorunlarının yaşandığı zorlu bir dönemdir. Bu dönemin kadınlar için büyük bir ...