Recent Submissions

  • Thumbnail

    COVİD-19 Pandemisinin Neonatal ve Maternal Etkileri: Sistematik Derleme 

    TOKAN ÖZKILIÇASLAN, Fatma; DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-06-08)
    Amaç: Bu derleme SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonunun neonatal ve maternal etkileri ile ilgili son verileri derlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Sistematik derleme şeklinde yapılan çalışma 18 Mart 2021-18 ...