Show simple item record

dc.contributor.authorÇELİKMASAT, Adalet Gizem
dc.date.accessioned2019-07-02T06:15:48Z
dc.date.available2019-07-02T06:15:48Z
dc.date.issued2018-08-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/263
dc.description.abstractBu araştırma, küreselleşen dünyada ve artan rekabet ortamında örgütlerin önem verdikleri noktalardan bir tanesi olan kariyer yönetimi konusunu içermektedir. Ayrıca kariyer yönetimi uygulamalarına işletmelerin hangi düzeyde önem verdikleri ve uygulama şekilleri araştırılmıştır.Araştırmanın amacı kariyer yönetiminin işletmelerde uygulanma düzeyini saptamaya yönelik olup kariyer yönetimi konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır.Araştırma kapsamında, çalışma grubu Konya ilinde bulunan 15 otelin insan kaynakları müdürleri ve genel müdürlerinden oluşturulmuştur. Araştırmanın önemi, kariyer yönetimi konusuna önem veren ve uygulamada aktif olarak kullanan işletmeler ile bu konuya ağırlık vermeyen işletmelerin arasındaki farkı ortaya koymaktır. Araştırmada yüz yüze görüşme (mülakat) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kriterleri belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan sorular yüz yüze yapılan mülakatlarda kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda kariyer yönetimi uygulamalarını başarılı bir şekilde uygulayan işletmelerin çalışanlarının da beceri ve niteliklerinin daha kaliteli bir noktaya geldiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis research includes a career management topic which organizations' attach importance to, that takes place in increasingly competitive environment and globalizing world. Besides, the level of importance and manner of applications that the businesses gave to carreer management practices have been investigated. The aim of this research is to determine the level of implementation of career management in businesses and to reveal the problems and solution proposals for career management. Within the scope of the research, the study group was formed with 15 hotels, their managers of human resoruces and general managers located in Konya province.The prospect of research; to distinguish between businesses that attach importance to career management and actively use them in practice and those that do not.Face to face contact (interview) method was used in the research. The questions prepared by the researcher, to determine the criteria in the study were used in face-to-face interviews.As a result of the research, it has been determined that the businesses which successfully implement career management practices have a higher quality of their employees skills and qualifications.tr_TR
dc.subjectİnsan Kaynaklarıtr_TR
dc.subjectKariyertr_TR
dc.subjectKariyer Yönetimitr_TR
dc.titleİşletmelerde Kariyer Yönetimi, Karşılaşılan Korunlar ve Çözüm Önerileri: Konya Örneği/Career management in businesses, encountered problems and solution proposals: The case study of Konyatr_TR
dc.typeTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record