Biçimsel örgütlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine bir araştırma: Aras Kargo örneği / A study on job sati̇sfacti̇on and organi̇zati̇onal commi̇tment i̇n formal organi̇zati̇ons: Aras Cargo example

Bu çalışmanın amacı biçimsel örgütlerde iş tatmini ve örgüte bağlılığın çalışanlar ve işletmeler üzerinde oluşturduğu etki düzeyinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada örgütlerdeki iş tatmini ve örgüte bağlılıkları tüm yönleriyle incelenerek işletmelerin; iş tatmini ve örgüte bağlılığını çalışanlar ve örgütler için önemini ortaya koyması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada iş tatmini ve örgütsel bağlılık açısından Aras Kargo örneği alınarak, örgütlerde yaşanmakta olan sorunlar kesitsel bir çalışmayla tespit edilmeye ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma kesitsel bir çalışma olup veri toplama yöntemi olarak anket uygulamasından yararlanılmıştır. Aras Kargoya ait Konya Bölge Müdürlüğü, bağlı şube ve acenteler ile Konya transfer merkezi çalışanları çalışmanın evreni olarak belirlenmiştir. Anılan birimlerde toplam 492 çalışan bulunmaktadır. Anket çalışması için tüm çalışanların %80'ine ulaşılması hedeflenmiştir. Cevaplama oranı %88 ile yüksek bir düzeye sahip olması araştırma için mutlu edici bir sonuçtur. Bazı anketlerin ise eksik doldurulmasından ve eksik bilgilere ulaşılmasının mümkün olmaması nedeni ile kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak 433 geçerli anket formuna ulaşılmıştır. Anket Aras Kargo Genel Müdürlüğü çalışanlarının memnuniyet düzeylerini ölçmek için hazırlanmış ve daha önce uygulaması yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapıldığından bu tez çalışması için Konya Bölge Müdürlüğü için uygulanması düşünülmüş ve onaylanmıştır. Sonuç olarak firmada görev yapan ve farklı pozisyonlarda çalışanların memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Çözüm önerileri olarak ankette yer alan ve firmada memnuniyetin en az olduğunu ifade eden anket soruları üzerinde durulması ve alınması gerekli olan önlemler sonuç bölümünde tartışılmıştır.

This study aims to examime formed on business effect level of job satisfaction and organizational commitment of employees in formal organizations. Job satisfaction and organizational commitment study examines all aspects of the organization. Business; Job satisfaction and loyalty organization intended to reveal importance of adherence to the organization's employees and organizations. In this context, Aras Kargo example was taken in terms of job satisfaction and organizational commitment.It was studied to determine problems that are being experienced in organization with cross-sectional study and it was studied to present solutionsfor these problems.This research is a cross-sectional study. we used the survey data collection methods.Aras Cargo belongs to the Regional Directorate of Konya Konya transfer center affiliated branches and agencies working with is designated as the universe of this study.There are 492 employees in the mentioned units.The survey was targeted to all employees to reach the 80%.The response rate is a happy devastating consequences for research to have a high level by 88%.Some of the survey is incomplete and can not be achieved filling the missing information was excluded by reason.As a result, it reached the 433 valid questionnaires.This survey is designed to measure Aras Cargo Headquarters and satisfaction of their employees and conducted before implementation.Validity and reliability analysis was performed for the implementation of the Regional Directorate of Konya. As a result, It was measured employees who in this firm's satisfaction level of employees in different positions. As a solution suggestions, ıt was proposed to inovation on the firms in the survey who expressed the least satisfaction survey questions.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Biçimsel örgütlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine bir araştırma: Aras Kargo örneği / A study on job sati̇sfacti̇on and organi̇zati̇onal commi̇tment i̇n formal organi̇zati̇ons: Aras Cargo example
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇAKMAK DANIŞMAN, Başak
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Tatmini
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Gücü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bağlılık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Motivasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Labor
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Organization
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Job Satisfaction
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Devotion
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Motivation
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2015
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-02T14:06:14Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-02T14:06:14Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmanın amacı biçimsel örgütlerde iş tatmini ve örgüte bağlılığın çalışanlar ve işletmeler üzerinde oluşturduğu etki düzeyinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada örgütlerdeki iş tatmini ve örgüte bağlılıkları tüm yönleriyle incelenerek işletmelerin; iş tatmini ve örgüte bağlılığını çalışanlar ve örgütler için önemini ortaya koyması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada iş tatmini ve örgütsel bağlılık açısından Aras Kargo örneği alınarak, örgütlerde yaşanmakta olan sorunlar kesitsel bir çalışmayla tespit edilmeye ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma kesitsel bir çalışma olup veri toplama yöntemi olarak anket uygulamasından yararlanılmıştır. Aras Kargoya ait Konya Bölge Müdürlüğü, bağlı şube ve acenteler ile Konya transfer merkezi çalışanları çalışmanın evreni olarak belirlenmiştir. Anılan birimlerde toplam 492 çalışan bulunmaktadır. Anket çalışması için tüm çalışanların %80'ine ulaşılması hedeflenmiştir. Cevaplama oranı %88 ile yüksek bir düzeye sahip olması araştırma için mutlu edici bir sonuçtur. Bazı anketlerin ise eksik doldurulmasından ve eksik bilgilere ulaşılmasının mümkün olmaması nedeni ile kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak 433 geçerli anket formuna ulaşılmıştır. Anket Aras Kargo Genel Müdürlüğü çalışanlarının memnuniyet düzeylerini ölçmek için hazırlanmış ve daha önce uygulaması yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapıldığından bu tez çalışması için Konya Bölge Müdürlüğü için uygulanması düşünülmüş ve onaylanmıştır. Sonuç olarak firmada görev yapan ve farklı pozisyonlarda çalışanların memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Çözüm önerileri olarak ankette yer alan ve firmada memnuniyetin en az olduğunu ifade eden anket soruları üzerinde durulması ve alınması gerekli olan önlemler sonuç bölümünde tartışılmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
This study aims to examime formed on business effect level of job satisfaction and organizational commitment of employees in formal organizations. Job satisfaction and organizational commitment study examines all aspects of the organization. Business; Job satisfaction and loyalty organization intended to reveal importance of adherence to the organization's employees and organizations. In this context, Aras Kargo example was taken in terms of job satisfaction and organizational commitment.It was studied to determine problems that are being experienced in organization with cross-sectional study and it was studied to present solutionsfor these problems.This research is a cross-sectional study. we used the survey data collection methods.Aras Cargo belongs to the Regional Directorate of Konya Konya transfer center affiliated branches and agencies working with is designated as the universe of this study.There are 492 employees in the mentioned units.The survey was targeted to all employees to reach the 80%.The response rate is a happy devastating consequences for research to have a high level by 88%.Some of the survey is incomplete and can not be achieved filling the missing information was excluded by reason.As a result, it reached the 433 valid questionnaires.This survey is designed to measure Aras Cargo Headquarters and satisfaction of their employees and conducted before implementation.Validity and reliability analysis was performed for the implementation of the Regional Directorate of Konya. As a result, It was measured employees who in this firm's satisfaction level of employees in different positions. As a solution suggestions, ıt was proposed to inovation on the firms in the survey who expressed the least satisfaction survey questions.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/278
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms