Stratejik insan kaynakları yönetiminde yönetsel stres: Konya ili örneği / Management stress in strategic human resources management

Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde olma ölçütleri, sahip oldukları nitelikli insan kaynakları ve bu kaynakları kullanma derecesi ile ilişkilendirilmektedir. İş dünyasının yanı sıra, kamusal kurum ve kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri, stratejik savunma birimleri, üniversiteler, bağımsız araştırma enstitüleri ve gönüllü teşekküller gibi örgütler dünyasının diğer kimi birimleri de insan kaynaklarının gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olabilmenin çabası içine girmek zorundadırlar. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru gerçekleşen doğrusal dönüşüm, hızla değişen çevresel koşullar karşısında yetersiz kalmaktadır. Örgütlerin gerçekleştirdikleri dışsal ve içsel çevre analizlerinden daha hızlı değişen işgücü koşullarına karşı ne tür tepkiler vereceklerini belirlemeleri oldukça güçleşmiştir. Bu noktada, stratejik yönetim ve strateji formülasyonu açılımları, insan kaynakları yönetimi alanı açısından önemi ihmal edilemez bir konuma yükselmiştir. Yöneticilik mesleğinin, stresli olduğu bilinen bir gerçektir. İşlerinin güçlüğü yanında kişilik olarak da strese daha yatkın oldukları düşünülür. Bütün bunlarla birlikte yöneticiler hem kendi stresleriyle hem de astları üzerinde oluşan stresle mücadele etmek durumundadırlar. Yöneticilik mesleğinin stresli olması yanında yöneticilerin strese yatkın davranış özelliğine sahip olduğu görüşü bu iki konu arasındaki ilişkinin önemini de artırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde insan kaynakları yönetimi ve tarihsel gelişimi kısaca açıklanmış, fonksiyonlarına ve niteliklerine değinilmiştir. Daha sonra stratejik insan kaynakları yönetimine bir giriş yapılarak özellikleri belirtilmiştir. Stres kavramının açıklanmasının ardından bölüm tamamlanmıştır. İkinci bölümde araştırmanın evrenini Konya ili ve ilçelerindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden birliğe üye olan işletmelerdeki insan kaynakları ve yöneticilerden oluşan üst düzey yöneticilerden seçilmiştir. Bu örneklem grubuna veri toplama aracı olarak 5'li Likert ölçeği uygulanmıştır. Üçüncü bölümde ise analizlerden elde edilen sonuçlar yorumlanarak çalışma tamamlanmıştır.

The criteria of the organizations to be competitive in the global business environment are thought to be related with the human resources strategies. Together with the business world, some units of the world of organizations such as public organizations, banks and insurance companies, strategic defense units, universities, independent research institutes and voluntary organizations have to try to meet the needs and expectations of their human resources. The linear transformation from personnel management to human resources management is insufficient under the rapidly changing environmental circumstances. The matter of determining how they react to the workforce conditions changing faster than the external and internal environmental analysis they realize has become hard for the organizations. In this context, the importance of strategic management and the strategy formulation process has been undeniable for the human resources management. The managerial profession is a fact known to be stressful. It is thought that besides the strength of their work, they are more prone to stress than personality. With all this, the managers have to deal with both their own stresses and the stress that they have on their subordinates. The view that managerial profession is stressful as well as managers have a stratifying behavioral characteristic increases the importance of the relationship between these two issues. In this context, in the first part of the study, human resource management and its historical development are briefly explained, and its functions and qualities are mentioned. Later, an introduction to strategic human resources management was made and its features were specified. The section was completed after the stress concept was explained. In the second part, the universe of the research is constituted by members of the Turkish Chambers and Commodity Exchange in the provinces and districts of Konya. It has been selected from senior managers of human resources and managers in businesses that are members of the universe of the research. A 5-point Likert scale was used as data collection tool for this sample group. In the third part, the results obtained from the analyzes are interpreted.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Stratejik insan kaynakları yönetiminde yönetsel stres: Konya ili örneği / Management stress in strategic human resources management
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ERDEMİR, Hasan Fehmi
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stratejik Yönetim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stres
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yönetim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Örgütsel Stres
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Strategic Management
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Organizational Stress
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Human Resources Management
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Management
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-03T05:58:38Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-03T05:58:38Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde olma ölçütleri, sahip oldukları nitelikli insan kaynakları ve bu kaynakları kullanma derecesi ile ilişkilendirilmektedir. İş dünyasının yanı sıra, kamusal kurum ve kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri, stratejik savunma birimleri, üniversiteler, bağımsız araştırma enstitüleri ve gönüllü teşekküller gibi örgütler dünyasının diğer kimi birimleri de insan kaynaklarının gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olabilmenin çabası içine girmek zorundadırlar. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru gerçekleşen doğrusal dönüşüm, hızla değişen çevresel koşullar karşısında yetersiz kalmaktadır. Örgütlerin gerçekleştirdikleri dışsal ve içsel çevre analizlerinden daha hızlı değişen işgücü koşullarına karşı ne tür tepkiler vereceklerini belirlemeleri oldukça güçleşmiştir. Bu noktada, stratejik yönetim ve strateji formülasyonu açılımları, insan kaynakları yönetimi alanı açısından önemi ihmal edilemez bir konuma yükselmiştir. Yöneticilik mesleğinin, stresli olduğu bilinen bir gerçektir. İşlerinin güçlüğü yanında kişilik olarak da strese daha yatkın oldukları düşünülür. Bütün bunlarla birlikte yöneticiler hem kendi stresleriyle hem de astları üzerinde oluşan stresle mücadele etmek durumundadırlar. Yöneticilik mesleğinin stresli olması yanında yöneticilerin strese yatkın davranış özelliğine sahip olduğu görüşü bu iki konu arasındaki ilişkinin önemini de artırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde insan kaynakları yönetimi ve tarihsel gelişimi kısaca açıklanmış, fonksiyonlarına ve niteliklerine değinilmiştir. Daha sonra stratejik insan kaynakları yönetimine bir giriş yapılarak özellikleri belirtilmiştir. Stres kavramının açıklanmasının ardından bölüm tamamlanmıştır. İkinci bölümde araştırmanın evrenini Konya ili ve ilçelerindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden birliğe üye olan işletmelerdeki insan kaynakları ve yöneticilerden oluşan üst düzey yöneticilerden seçilmiştir. Bu örneklem grubuna veri toplama aracı olarak 5'li Likert ölçeği uygulanmıştır. Üçüncü bölümde ise analizlerden elde edilen sonuçlar yorumlanarak çalışma tamamlanmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
The criteria of the organizations to be competitive in the global business environment are thought to be related with the human resources strategies. Together with the business world, some units of the world of organizations such as public organizations, banks and insurance companies, strategic defense units, universities, independent research institutes and voluntary organizations have to try to meet the needs and expectations of their human resources. The linear transformation from personnel management to human resources management is insufficient under the rapidly changing environmental circumstances. The matter of determining how they react to the workforce conditions changing faster than the external and internal environmental analysis they realize has become hard for the organizations. In this context, the importance of strategic management and the strategy formulation process has been undeniable for the human resources management. The managerial profession is a fact known to be stressful. It is thought that besides the strength of their work, they are more prone to stress than personality. With all this, the managers have to deal with both their own stresses and the stress that they have on their subordinates. The view that managerial profession is stressful as well as managers have a stratifying behavioral characteristic increases the importance of the relationship between these two issues. In this context, in the first part of the study, human resource management and its historical development are briefly explained, and its functions and qualities are mentioned. Later, an introduction to strategic human resources management was made and its features were specified. The section was completed after the stress concept was explained. In the second part, the universe of the research is constituted by members of the Turkish Chambers and Commodity Exchange in the provinces and districts of Konya. It has been selected from senior managers of human resources and managers in businesses that are members of the universe of the research. A 5-point Likert scale was used as data collection tool for this sample group. In the third part, the results obtained from the analyzes are interpreted.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/282
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms