İşletmeler açısından sosyal medya pazarlama stratejisinin önemi: Konya ilinde oto alım satım yapan işletmelerde sosyal medya kullanımına yönelik bir araştırma

İnternet teknolojilerinin gelişimi ve internet tabanlı sosyal etkileşimlerin etkinlik kazanmasıyla ortaya çıkan sosyal medya, pazarlama iletişimi içerisinde yeni bir elemandır. Sosyal medya araçlarının pazarlamanın tutundurma elemanlarının her biri tarafından kullanılmaya uygun olması, sosyal medyayı bir tutundurma elemanın içerisinde değil yeni bir tutundurma elemanı olarak ele alınmasının daha doğru olacağı kanaatini doğurmaktadır. Sosyal medyayı iyi kullanan markaların uygulamaları ve tüketici kitleleri ile iletişimleri incelendiğinde, tüketici şikâyetlerine çözüm aramaktan ürün tanıtımına, kampanya duyurularından özel uygulamalara, ilgili tanıtıcı link yayınlamadan ürün kullanım bilgilerine pek çok alanda sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir. Sosyal medya, kanallarının etkililiği ve mesaj içeriğinin serbestliğinden dolayı işletmelerle ilgili pek çok alanda etkili olabilmektedir. Tüketicilerle birebir iletişim ortamının sağlanabildiği, işletmenin pazarlama etkinliklerine yön verebilen medya ortamını doğrudan pazarlama yaklaşımı içerisinde değerlendirmek eksik kalacaktır. Bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tutundurma karması içerisinde yeni bir eleman olarak ele alınması ve değerlendirilmesi daha isabetli görülmektedir Pazarlama yöneticileri açısından sosyal medyada yer almanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, sosyal medya uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılması önemlidir, aksi takdirde işletmeler açısından zaman ve para kaybına neden olur. Etkin kullanılabilmesi için, öncelikle işletmelerin sosyal medyada yer alma amaçlarını iyi belirlemeleri ve bu amaçlara uygun uzun vadeli sürdürülebilir sosyal medya stratejileri ortaya koymaları ve uygulamaları gerekir. Daha sonra uyguladıkları stratejilerin amaçlarına uygun sonuçlar doğurup doğurmadığını ölçmeleri gerekir. İşletmeler etkinlik ölçümünde daha çok yatırımın getirisine odaklanmaktadır. Fakat sosyal medyaya yatırım getirisinin ölçümünün net rakamlara dönüştürülmesi oldukça zordur, bu nedenle etkinlik ölçümü olarak bakmak daha doğrudur. Bu kapsamda, çalışmanın birinci bölümünde, sosyal medya kavramının kuramsal çerçevesinden ve geleneksel medyadan farklarından bahsedilmektedir. Daha sonra sosyal medyanın etkilerine değinilerek konu genişletilmiş ve pazarlama süreci açıklanarak bölüm tamamlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde seçilen otomobil alım satımı yapan işletmeler örneklemi çerçevesinde analitik inceleme yapılmış ve üçüncü bölümde yapılan inceleme yorumlanarak çalışma sonuçlandırılmıştır.

Social media, that arised after improving internet technologies and gaining efficiency of internet based interactivities, is a new element in marketing communication. The fact that marketing of social media tools is suitable for use by each of the promotional staff leads to the belief that social media should be treated as a new retention element within a promotional element. When the applications of brands that use social media well and their communication with consumers are examined, it is seen that they use a lot of social media on the product usage information from product announcements to campaigns, product announcements from campaign announcements, and product announcements. Social media can be influential in many areas of business because of the effectiveness of channels and the freedom of message content. It would be incomplete to evaluate the media environment that can direct the marketing activities of the operator, in which direct communication with the consumers can be achieved, in direct marketing approach. As a means of communication, social media is considered and evaluated as a new element within the surplus of revenues. Nowadays it is inevitable to be involved in social media in terms of marketing managers, it is important to use social media applications effectively, otherwise it will cause loss of time and money in terms of businesses. In order to be effectively used, it is necessary first to establish the objectives of enterprises in social media and to put forward and implement long-term sustainable social media strategies in line with these objectives. It is then necessary to measure whether the strategies they have implemented have produced appropriate outcomes for their purposes. Businesses focus on bringing more investment in efficiency measurement. However, it is rather difficult to translate the measurement of investment return into social media into net figures, so it is more accurate to look at it as an activity measurement. In this context, in the first part of the study, the theoretical framework of the social media concept and the differences from the traditional media are mentioned. After that, the subject was expanded by referring to the effects of social media and the marketing process was explained and the section was completed. In the second part of the study, an analytical study was carried out within the framework of sampling of selected automobile buyers and sellers, and the study made in the third part was interpreted and ended.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
12 Haziran 2024 23:11
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İşletmeler açısından sosyal medya pazarlama stratejisinin önemi: Konya ilinde oto alım satım yapan işletmelerde sosyal medya kullanımına yönelik bir araştırma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖNAL, Mustafa
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
İnternet teknolojilerinin gelişimi ve internet tabanlı sosyal etkileşimlerin etkinlik kazanmasıyla ortaya çıkan sosyal medya, pazarlama iletişimi içerisinde yeni bir elemandır. Sosyal medya araçlarının pazarlamanın tutundurma elemanlarının her biri tarafından kullanılmaya uygun olması, sosyal medyayı bir tutundurma elemanın içerisinde değil yeni bir tutundurma elemanı olarak ele alınmasının daha doğru olacağı kanaatini doğurmaktadır. Sosyal medyayı iyi kullanan markaların uygulamaları ve tüketici kitleleri ile iletişimleri incelendiğinde, tüketici şikâyetlerine çözüm aramaktan ürün tanıtımına, kampanya duyurularından özel uygulamalara, ilgili tanıtıcı link yayınlamadan ürün kullanım bilgilerine pek çok alanda sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir. Sosyal medya, kanallarının etkililiği ve mesaj içeriğinin serbestliğinden dolayı işletmelerle ilgili pek çok alanda etkili olabilmektedir. Tüketicilerle birebir iletişim ortamının sağlanabildiği, işletmenin pazarlama etkinliklerine yön verebilen medya ortamını doğrudan pazarlama yaklaşımı içerisinde değerlendirmek eksik kalacaktır. Bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tutundurma karması içerisinde yeni bir eleman olarak ele alınması ve değerlendirilmesi daha isabetli görülmektedir Pazarlama yöneticileri açısından sosyal medyada yer almanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, sosyal medya uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılması önemlidir, aksi takdirde işletmeler açısından zaman ve para kaybına neden olur. Etkin kullanılabilmesi için, öncelikle işletmelerin sosyal medyada yer alma amaçlarını iyi belirlemeleri ve bu amaçlara uygun uzun vadeli sürdürülebilir sosyal medya stratejileri ortaya koymaları ve uygulamaları gerekir. Daha sonra uyguladıkları stratejilerin amaçlarına uygun sonuçlar doğurup doğurmadığını ölçmeleri gerekir. İşletmeler etkinlik ölçümünde daha çok yatırımın getirisine odaklanmaktadır. Fakat sosyal medyaya yatırım getirisinin ölçümünün net rakamlara dönüştürülmesi oldukça zordur, bu nedenle etkinlik ölçümü olarak bakmak daha doğrudur. Bu kapsamda, çalışmanın birinci bölümünde, sosyal medya kavramının kuramsal çerçevesinden ve geleneksel medyadan farklarından bahsedilmektedir. Daha sonra sosyal medyanın etkilerine değinilerek konu genişletilmiş ve pazarlama süreci açıklanarak bölüm tamamlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde seçilen otomobil alım satımı yapan işletmeler örneklemi çerçevesinde analitik inceleme yapılmış ve üçüncü bölümde yapılan inceleme yorumlanarak çalışma sonuçlandırılmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
Social media, that arised after improving internet technologies and gaining efficiency of internet based interactivities, is a new element in marketing communication. The fact that marketing of social media tools is suitable for use by each of the promotional staff leads to the belief that social media should be treated as a new retention element within a promotional element. When the applications of brands that use social media well and their communication with consumers are examined, it is seen that they use a lot of social media on the product usage information from product announcements to campaigns, product announcements from campaign announcements, and product announcements. Social media can be influential in many areas of business because of the effectiveness of channels and the freedom of message content. It would be incomplete to evaluate the media environment that can direct the marketing activities of the operator, in which direct communication with the consumers can be achieved, in direct marketing approach. As a means of communication, social media is considered and evaluated as a new element within the surplus of revenues. Nowadays it is inevitable to be involved in social media in terms of marketing managers, it is important to use social media applications effectively, otherwise it will cause loss of time and money in terms of businesses. In order to be effectively used, it is necessary first to establish the objectives of enterprises in social media and to put forward and implement long-term sustainable social media strategies in line with these objectives. It is then necessary to measure whether the strategies they have implemented have produced appropriate outcomes for their purposes. Businesses focus on bringing more investment in efficiency measurement. However, it is rather difficult to translate the measurement of investment return into social media into net figures, so it is more accurate to look at it as an activity measurement. In this context, in the first part of the study, the theoretical framework of the social media concept and the differences from the traditional media are mentioned. After that, the subject was expanded by referring to the effects of social media and the marketing process was explained and the section was completed. In the second part of the study, an analytical study was carried out within the framework of sampling of selected automobile buyers and sellers, and the study made in the third part was interpreted and ended.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-03T06:01:53Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-03T06:01:53Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Alım-Satım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Medya
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pazarlama Yöntemleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sale and Purchase
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Media
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Marketing Methods
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The importance of social media marketing strategy for enterprises: An investigation on the use of social media in operating sectors who purchased automobile purchases in Konya
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/283
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms