Show simple item record

dc.contributor.authorGÜZELOĞLU, Fatma
dc.date.accessioned2019-07-03T06:09:37Z
dc.date.available2019-07-03T06:09:37Z
dc.date.issued2016-08-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/287
dc.description.abstractÜlkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarı ve Konya'daki tıbbi ve aromatik bitkiler nasıl etkilediği ile ilgili satıcı ve müşteri görüşleri belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2005:77). Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004) tarafından hazırlanan örneklem Büyüklükleri ( = 0.10) tablosu dikkate alınarak yapılması gereken anket sayısı 0.05 örneklem hatası ile en az 96 olarak belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda satıcılardan 40 ve müşterilerden 200 anket formu elde edilmiştir. Bu bağlamda elde edilen anket sayısının ana kütleyi temsil yeteneğinin olduğu görülmektedir. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarı ve Konya'daki tıbbi ve aromatik bitkiler nasıl etkilediği ile ilgili satıcı ve müşteri görüşlerini belirlemek için satıcı ve müşterilere yönelik iki ölçek kullanılmıştır. Satıcı ölçeği 35 demografik değişkenler sorularından ve müşteri ölçeği ise 20 sorudan oluşmaktadır. Satıcı ölçeğinin 36. Soru likert tarzda olduğundan açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda güvenilir ve geçerli ölçme aracı olarak ölçek uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; aktarların gelir durumlarının iyi olduğu, bu mesleği ticari olarak yaptıkları, kış ve sonbaharda satışlarının arttığı, memur, ev hanımı ve emeklilerin tercih ettiğini, insanların eczane ve hastanelerden öncelikli olarak tercih ettikleri vb. sonuçlara ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study is a sample of screening model research based on quantitative data in order to determine both seller and customer opinions about medical and aromatic plant market in our country and its influences on the city Konya. Screening models are research approaches aiming to describe current or past cases as what those are. case, individual or object which is the issue of research are tried to be described as original in its own conditions (Karasar, 2005:77). Required questionnaire amount had been calculated as minimum 96 with 0.05 0.05 sample tolerance by using the sample size ( = 0.10) table prepared by Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004). 40 surveys obtained from sellers while 200 obtained from customers at the end of research. In this context it can be seen that survey quantity is enough to represent the main mass. Two scales were used in order to determine both seller and customer opinions about medical and aromatic plant market in our country and its influences on the city Konya. Seller scale was formed from 35 demographic variable questions while customer scale was fromed from 20 questions. exploratory factor analysis and reliability analysis were made due to 36th question of seller scale which is as likert type. scale was used as reliable and valid measuring tool at the end of analysis. as a result of analysis; some of the results reached are that the income levels of herbalists are high, they are doing this job commercially, amount of their sales are increasing at winter and fall, they are preferred by officers, house wifes and retired people and they are preferred primarily before pharmacies and hospitals, etc.en_US
dc.subjectAromatik Bitkileren_US
dc.subjectAğızdan Ağıza İletişimen_US
dc.subjectBitkileren_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectMarketing
dc.subjectAromatic Plants
dc.subjectWord of Mouth Communication
dc.subjectPlants
dc.titleÜlkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarı ve Konya'daki tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine bir araştırma / A research of medical and aromatic plant market in our country and medical and aromatic plants in Konyaen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record