Show simple item record

dc.contributor.authorMIHOĞLU, Ahmet Hulusi
dc.date.accessioned2019-07-03T06:38:29Z
dc.date.available2019-07-03T06:38:29Z
dc.date.issued2017-01-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/291
dc.description.abstractPetrol, ekonomik alanda oldukça önemli enerji kaynaklarından biridir. Parasal kıymet olarak ölçüldüğünde, dünyadaki en önemli ham madde konumunda yer almaktadır. Petrol günümüzde, zincirleme bir şekilde birçok sektörü etkilemektedir. Özellikle sanayide ve imalat sektöründe petrol fiyatlarının etkisi oldukça büyüktür. Petrol fiyatlarının düşmesi ya da yükselmesi petrolün birinci dereceden etkileyen olmasından dolayı piyasaları direkt etki yapabilmektedir. Ticari amaçlı ilk petrol arama faaliyeti 1850'li yılların sonunda gerçekleştirilmiştir. Petrol, 1885 yılında "Daimler" in ilk otomobili piyasaya çıkarması ve 1908 yılında Henry Ford'un otomobil üretmesiyle kendisine yeni yeni pazarlar bulmuş ve daha popüler hale gelmiştir. Bu tarihlerden önce petrolden elde edilen benzin gereksiz bir ürün olarak görülmektedir. Petrol piyasasında en önemli kuruluş OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) dir. OPEC; Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Venezuela ve Irak tarafından 1960 yılında kurulmuştur. Petrol piyasası dünyada birkaç örgüt ve ülkenin tekelinde gelişmektedir. Herfindahl-Hirschmann endeksine göre petrol piyasası 2,390 HHI değeri ile rekabetten uzak olduğu söylenebilir. OPEC ülkeleri tek başlarına petrol piyasasına hükmetmektedir denilebilir. Dünya piyasalarında BRIC olarak adlandırılan ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'dir. Bu ülkeler "Yükselen Piyasa Ekonomileri" olarak adlandırılırlar. BRIC ülkeleri 2016 yılı itibariyle karasal alan olarak dünya yüz ölçümünün yüzde 25'ini, dünya nüfusunun da yüzde 41'ini oluşturmaktadır. Brezilya ham petrol üretimi ve ihracatı noktasında dünyada ilk 20'de yer almaktadır. Rusya petrol ürünleri ihracatında dünyada birinci, ham petrol ihracatında Suudi Arabistan'dan sonra ikinci ülkedir. Hindistan, sanayileşmenin hızla artmasına bağlı olarak dünyada ham petrol ithal eden en büyük üçüncü ülke konumundadır. Çin dünyada 200 milyar üzerinde ham petrol ithalatı yapan iki ülkeden birisidir. Cari işlemlerden doğan fazlalar ya da açıklar bir ülkenin dünyanın geri kalanına karşı alacağını ya da borcunu ifade eder. Eğer ülke ekonomisi cari fazla veriyorsa borç veren, cari açık veriyor ise de borç almaya mahkûm konumundadır. Cari işlemler hesabı açığı esasında bir ülkenin ürettiğinden fazla tükettiği ve tasarruflarında fazla yatırım yaptığı anlamına gelmektedir Cari işlemler dengesi, uluslararası yatırımcılar tarafından takip edilen en önemli makroekonomik değişkenlerden birisidir. Cari açık verilen durumlarda, açığın büyüklüğünün yanı sıra nasıl finanse edildiğini ve finansman kaynaklarının devamlılığı da büyük önem arz eder.en_US
dc.description.abstractPetroleum is one of the most important energy sources in our time. In accordance to it's economical value. It's one of the most important raw materials. Especially the petroleum has got a huge impact to the production sector and industry. The flactuation in the petroleum prices is directly affacting the global monetary markets. The first petroleum researches in the economical bases had started in the 1850 after the 1850's. The petroleum became popular with the invention of Daimler in 1885 and after on words with the production of Henry Ford in 1908. Before these times the problem was unnessary. The most important organization is OPEC (Organization of Petroleum Wxporting Countries). OPEC was founded in 1960 by Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Venezuela. The petroleum market is also in the monopol of certain countries. According to the Herfindahl Hirschman Index the petrol market wits it's 2,390 HHI value is for away from the competition. It's also OPEC countries are not the sale player in the market. Brazil, Russia, India and China are name at BRIC in the World market.These countries are named as the "Rising Economic Markets". The BRIC countries are covering %25 of the landscape of the World and %41 of the World population. Brazil is in the top 20 petroleum and exporting countries. Russia is the first and Saudi Arabia is the second biggest petroleum producer and exporter. India is the biggest third petroleum importer country in the World, because of it's developing industry. China is one of the two 200 billion dolars raw petroleum importers. The surplus of the current account or gaps are showing the debt or due of the country to World. If the countries are giving current surplus they are giving loans and if they are giving a current different then they are getting a loan. The current account deficit is because of if you are consuming more then you produce. The current account balance is one parameter which is one of the most important macro economic variable.en_US
dc.subjectBRICS = BRICSen_US
dc.subjectBrezilya = Brazilen_US
dc.subjectCari açık = Current account deficiten_US
dc.subjectFiyat hareketi = Price movementen_US
dc.subjectRusya = Russiaen_US
dc.titlePetrol fiyatları ile cari açık ilişkisi: BRIC ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması / The relation of the oil prices to the current deficit: A comparison between BRIC countries and Turkeyen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record