Recent Submissions

 • Thumbnail

  Alfabenin Çağdaş Türk Sanatında yeri 

  PAPAĞAN, Şerife Betül; DELİDUMAN, Canan (Turkish Studies, 2022-02-28)
  Abstract: Writing is a written expression language formed since the existence of the history of humanity and has an ideographic meaning. It has always continued its development to communicate with each other and convey ...
 • Thumbnail

  "Mevlanaya Saygı" 3 Online Sergi 

  DELİDUMAN, Canan; PAPAĞAN, Şerife Betül (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-12-14)
  Mevlânâ’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mevlânâ’ya Saygı III” Karma Sergisi, KTO Karatay Üniversitesi web sitesinde ...
 • Thumbnail

  Anadolu ve Mitoloji 

  DELİDUMAN, Canan (VakıfBank Sanata Hizmet Sanatçıya Destek Yayınları Ankara Genel Müdürlüğü, 2017-04-03)
  ANADOLU ve MİTOLOJİ Mitosları yaratan toplumlar, onları gelecek nesillere aktarmışlardır. Kültürün insanlar arasındaki bağlantıyı sağlaması sanat eserleri ve arkeolojik nesnelerin oluşum süreçleri ile ilgili olmuştur. ...
 • Thumbnail

  3. Alp Kadın Çalıştayı 

  DELİDUMAN, Canan (2018-03-05)
  Hareketli bir iktisadi ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde "akıncılık", dolayısıyla "kahramanlık, alplık" önemli bir değer idi. "Alplik", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.
 • Thumbnail

  KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Akademisyenleri Medaş Karma Sergisi Kataloğu 

  KAKAN, Ekin; YILMAZ, Betül Serbest; DELİDUMAN, Canan (KTO Karatay Üniversitesi, 2018)
 • Thumbnail

  Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürler 

  YILMAZ, Betül Serbest (Palet Yayınları, 2018-12)
  Batı sanatının odağında yer alan yapıtlarda cinsel kimliklerini ile betimlenmiş kadın figürleri, *feminist eleştiri kuramı* göz önüne alarak incelendiği bu kitapta Avrupa estetik anlayışı içinde geçmişten bugüne kadına ...
 • Thumbnail

  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri 

  BÜYÜKALAN FİLİZ, Sevil; CANBOLAT, Cihan; KAKAN, Ekin (Researcher: Social Science Studies, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören Grafik Tasarım ve Resim Bölümü öğrencilerinin, Temel Sanat Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ...
 • Thumbnail

  COLOUR RATIOS IN PAINTING ART 

  DELİDUMAN, Canan; KAKAN, Ekin (Gece Kitaplığı, 2018)
  Colours face us as a part of nature and our life. Colours, in the field of art, not only add depth and perspective to works but also carry cultural and physiological meanings. When correct colours are pieced together in ...
 • Thumbnail

  Eastern Carpets in David Chalmers Alesworth’s Art 

  KAKAN, Ekin (Published by American Research Institute for Policy Development, 2018)
  In today's art, every kind of material can be transformed into a works of art. In some works, it is seen that the expression forms of traditional and contemporary art are melted in the same pot. David Chalmers Alesworth ...
 • Thumbnail

  İtfaiye Resim Yarışması 2018 

  DELİDUMAN, Canan (2018-07-20)
  5. Geleneksel İtfaiye Resim yarışması 2018'de gerçekleşmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Rabia Şahin ve Emine Akça adlı öğrenciler mansiyon ödülü almışlardır. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk ...
 • Thumbnail

  Konya İtafiye Resim Yarışması Jüri Üyeliği 

  DELİDUMAN, Canan (2018-06-30)
  4. Geleneksel İtfaiye Resim Yarışması Konya Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri bir araya gelmiştir.
 • Thumbnail

  7. Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı 

  DELİDUMAN, Canan (2016-05-05)
 • Thumbnail

  Mezuniyet Sergisi 

  DELİDUMAN, Canan (2017-04-27)
  KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü ilk mezunları Mevlana Kültür Merkezi'nde Küratör Prof. Dr. Canan Deliduman'ın düzenlediği sergiyi sundular.
 • Thumbnail

  Hayallerim Var Benim Yaz Okulu Projesi 

  DELİDUMAN, Canan; TEKDEMİR DÖKEROĞLU, Özlem (2018-08-09)
  09 Ağustos-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
 • Thumbnail

  Hayvanat Bahçesi Duvar Resmi Projesi 

  DELİDUMAN, Canan; TEKDEMİR DÖKEROĞLU, Özlem; PAPAĞAN, Şerife Betül (2018-05-14)
  KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Resim Bölümü öğrencilerine Karatay ilçemizi ve hayvanat bahçesini tanıtmak ve güzelleştirmek, sanat alanında katkı sağlamak, geleceğin ressamlarını desteklemek, KTO Karatay ...
 • Thumbnail

  Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgarı; Renklerin Dansı 

  DELİDUMAN, Canan (2019-04-18)
  Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgârı” temalı karma sergi üniversitenin fuaye alanında sanatseverlerle ...
 • Thumbnail

  Mevlana'ya Saygı Karma Resim Sergisi 

  DELİDUMAN, Canan (2018-12-12)
  Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana'ya Saygı" adlı resim sergisi 12 Aralık 2018 tarihinde düzenlenmiştir.
 • Thumbnail

  1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi 

  DELİDUMAN, Canan (2019-02-07)
  7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Thessaloniki/Selanik/Yunanistan'da gerçekleşen 1. Art Travel Uluslarası Jürili Karma Sergi 129 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir.
 • Thumbnail

  Prof. Dinçer Erimez Dost Öğrencileri Sergisi 

  DELİDUMAN, Canan (2019-01-28)
  İDGSA Prof. Dinçer Erimez Atölyesi'nden mezun olmuş sanatçıların sergisi
 • Thumbnail

  I. Ulusal Gaziantep Sanat Çalıştayı 

  DELİDUMAN, Canan (2019-01-27)
  Çalıştaya davet edilen sanatçıların ikişer eserinden oluşan sergi düzenlenmiştir

View more