Now showing items 1-20 of 23

  • Thumbnail

   7. Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2016-05-05)
  • Thumbnail

   Geyik 

   DELİDUMAN, Canan (2017-01-12)
   1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı kapsamında iki Akrilik Boya resim gerçekleştirilmiştir
  • Thumbnail

   Anadolu ve Mitoloji 

   DELİDUMAN, Canan (VakıfBank Sanata Hizmet Sanatçıya Destek Yayınları Ankara Genel Müdürlüğü, 2017-04-03)
   ANADOLU ve MİTOLOJİ Mitosları yaratan toplumlar, onları gelecek nesillere aktarmışlardır. Kültürün insanlar arasındaki bağlantıyı sağlaması sanat eserleri ve arkeolojik nesnelerin oluşum süreçleri ile ilgili olmuştur. ...
  • Thumbnail

   Mezuniyet Sergisi 

   DELİDUMAN, Canan (2017-04-27)
   KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü ilk mezunları Mevlana Kültür Merkezi'nde Küratör Prof. Dr. Canan Deliduman'ın düzenlediği sergiyi sundular.
  • Thumbnail

   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri 

   BÜYÜKALAN FİLİZ, Sevil; CANBOLAT, Cihan; KAKAN, Ekin (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören Grafik Tasarım ve Resim Bölümü öğrencilerinin, Temel Sanat Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ...
  • Thumbnail

   KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Akademisyenleri Medaş Karma Sergisi Kataloğu 

   KAKAN, Ekin; YILMAZ, Betül Serbest; DELİDUMAN, Canan (KTO Karatay Üniversitesi, 2018)
  • Thumbnail

   Eastern Carpets in David Chalmers Alesworth’s Art 

   KAKAN, Ekin (Published by American Research Institute for Policy Development, 2018)
   In today's art, every kind of material can be transformed into a works of art. In some works, it is seen that the expression forms of traditional and contemporary art are melted in the same pot. David Chalmers Alesworth ...
  • Thumbnail

   COLOUR RATIOS IN PAINTING ART 

   DELİDUMAN, Canan; KAKAN, Ekin (Gece Kitaplığı, 2018)
   Colours face us as a part of nature and our life. Colours, in the field of art, not only add depth and perspective to works but also carry cultural and physiological meanings. When correct colours are pieced together in ...
  • Thumbnail

   II. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2018-01-20)
   Adana'da Büyükşehir Kültür Evi'nde açılan sergi çalıştay kapsamında gerçekleştirilmiştir
  • Thumbnail

   3. Alp Kadın Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2018-03-05)
   Hareketli bir iktisadi ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde "akıncılık", dolayısıyla "kahramanlık, alplık" önemli bir değer idi. "Alplik", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.
  • Thumbnail

   Hayvanat Bahçesi Duvar Resmi Projesi 

   DELİDUMAN, Canan; TEKDEMİR DÖKEROĞLU, Özlem; PAPAĞAN, Şerife Betül (2018-05-14)
   KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Resim Bölümü öğrencilerine Karatay ilçemizi ve hayvanat bahçesini tanıtmak ve güzelleştirmek, sanat alanında katkı sağlamak, geleceğin ressamlarını desteklemek, KTO Karatay ...
  • Thumbnail

   Konya İtafiye Resim Yarışması Jüri Üyeliği 

   DELİDUMAN, Canan (2018-06-30)
   4. Geleneksel İtfaiye Resim Yarışması Konya Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri bir araya gelmiştir.
  • Thumbnail

   İtfaiye Resim Yarışması 2018 

   DELİDUMAN, Canan (2018-07-20)
   5. Geleneksel İtfaiye Resim yarışması 2018'de gerçekleşmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Rabia Şahin ve Emine Akça adlı öğrenciler mansiyon ödülü almışlardır. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk ...
  • Thumbnail

   Hayallerim Var Benim Yaz Okulu Projesi 

   DELİDUMAN, Canan; TEKDEMİR DÖKEROĞLU, Özlem (2018-08-09)
   09 Ağustos-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
  • Thumbnail

   Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürler 

   YILMAZ, Betül Serbest (Palet Yayınları, 2018-12)
   Batı sanatının odağında yer alan yapıtlarda cinsel kimliklerini ile betimlenmiş kadın figürleri, *feminist eleştiri kuramı* göz önüne alarak incelendiği bu kitapta Avrupa estetik anlayışı içinde geçmişten bugüne kadına ...
  • Thumbnail

   Mevlana'ya Saygı Karma Resim Sergisi 

   DELİDUMAN, Canan (2018-12-12)
   Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana'ya Saygı" adlı resim sergisi 12 Aralık 2018 tarihinde düzenlenmiştir.
  • Thumbnail

   I. Ulusal Gaziantep Sanat Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2019-01-27)
   Çalıştaya davet edilen sanatçıların ikişer eserinden oluşan sergi düzenlenmiştir
  • Thumbnail

   Prof. Dinçer Erimez Dost Öğrencileri Sergisi 

   DELİDUMAN, Canan (2019-01-28)
   İDGSA Prof. Dinçer Erimez Atölyesi'nden mezun olmuş sanatçıların sergisi
  • Thumbnail

   1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi 

   DELİDUMAN, Canan (2019-02-07)
   7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Thessaloniki/Selanik/Yunanistan'da gerçekleşen 1. Art Travel Uluslarası Jürili Karma Sergi 129 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir.
  • Thumbnail

   Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgarı; Renklerin Dansı 

   DELİDUMAN, Canan (2019-04-18)
   Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgârı” temalı karma sergi üniversitenin fuaye alanında sanatseverlerle ...