Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   3. Alp Kadın Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2018-03-05)
   Hareketli bir iktisadi ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde "akıncılık", dolayısıyla "kahramanlık, alplık" önemli bir değer idi. "Alplik", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.
  • Thumbnail

   7. Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2016-05-05)
  • Thumbnail

   Anadolu ve Mitoloji 

   DELİDUMAN, Canan (VakıfBank Sanata Hizmet Sanatçıya Destek Yayınları Ankara Genel Müdürlüğü, 2017-04-03)
   ANADOLU ve MİTOLOJİ Mitosları yaratan toplumlar, onları gelecek nesillere aktarmışlardır. Kültürün insanlar arasındaki bağlantıyı sağlaması sanat eserleri ve arkeolojik nesnelerin oluşum süreçleri ile ilgili olmuştur. ...
  • Thumbnail

   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri 

   BÜYÜKALAN FİLİZ, Sevil; CANBOLAT, Cihan; KAKAN, Ekin (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören Grafik Tasarım ve Resim Bölümü öğrencilerinin, Temel Sanat Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ...
  • Thumbnail

   I. Ulusal Gaziantep Sanat Çalıştayı 

   DELİDUMAN, Canan (2019-01-27)
   Çalıştaya davet edilen sanatçıların ikişer eserinden oluşan sergi düzenlenmiştir
  • Thumbnail

   Mevlana'ya Saygı Karma Resim Sergisi 

   DELİDUMAN, Canan (2018-12-12)
   Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana'ya Saygı" adlı resim sergisi 12 Aralık 2018 tarihinde düzenlenmiştir.