Recent Submissions

 • Thumbnail

  Erosion Resistance of CFRP Composite Materials with Different Fiber Weaves Exposed to Cryogenic Treatment 

  DEMİRCİ, Musa; BAĞCI, Mehmet (Taylor Francis, 2020-10-14)
  Carbon fiber–reinforced polymers (CFRPs) are often exposed to solid particle erosion wear due to small particles moving freely in the atmosphere or in the environment and their impact on aircraft bodies. In this study, ...
 • Thumbnail

  Vulvovajinal Kandidiyazisli Hastalardan İzole Edilen Candida Türlerindeki Int, Hwp, Plb, Sap ve Als Genlerinin Moleküler Tespiti 

  TOKAK, Semih (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2023-12-31)
  Amaç: Vulvovajnal kanddyazs, kadınların yaklaşık %75’nde yaşamları boyunca en az br kez görülen yüzeysel mantar enfeksyonudur. Bazı genler, Candda türlernn vajna mukozasına ve eptel hücrelerne yapışmasında ve patogeneznde ...
 • Thumbnail

  Optimization Methods for Energy Management System Used in Microgrids: A State of the Art Review 

  GÜLER, Emre; BOZ, Esra (6th International Conference on Engineering Sciences, 2023-02-04)
  Energy is one of the most important needs of human history, especially with the effect of chaos environments such as war and pandemic. There have always been tensions between countries on energy due to the increasing energy ...
 • Thumbnail

  International Conference on Innovation in Basic – Higher Education 

  AKDAĞ, Ömer; TOROS, Mehmet (2022-09-08)
  Life is a whole with its substance and meaning. The Ahi order, which was practiced in Anatolia during the Turkish Seljuk State in the 13th century, adopted and implemented this understanding. In the understanding of Ahiism, ...
 • Thumbnail

  Dünden Bugüne Politik Dokunuşlar 

  AKDAĞ, Ömer (NÜVE KÜLTÜR MERKEZİ YAYINLARI, 2015)
  The main purpose of reading history is to improve the quality of life. This is to avoid repeating the mistakes of the past and to update the beauties of the past. Otherwise, it is not about carrying yesterday to today. The ...
 • Thumbnail

  Arslanköy Hadisesi 

  AKDAĞ, Ömer (PALET YAYINLARI, 2023)
  The people of Arslanköy resisted not giving the headman's ballot box, which was held on February 23, to the gendarmerie captain. They were manhandled, insulted and victimized. They were imprisoned. But they bravely claimed ...
 • Thumbnail

  Cesedin Bilimsel Araştırmalarda Kullanılması Amacıyla Vasiyeti: Anatomi Sözleşmesi 

  DOĞU, Hakkı Mert (Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022-06-01)
  Anatomi sözleşmesi kişinin, ölümünden sonra cesedinin bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere bir kuruma bırakılmasını vasiyet etmesidir. Yasal düzenlemelere bakıldığında anatomi sözleşmesinin sadece ölüme bağlı ...
 • Thumbnail

  Hitap Bir Kişilik Hakkı mıdır? 

  DOĞU, Hakkı Mert (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2023-03-01)
  Kişilik hakkı, kişinin kişisel değerleri üzerinde sahip olduğu ve herkese karşı ileri sürebildiği haklardan birisidir. Kanunlarda kişilik hakkının tanımı yapılmamaktadır. Ayrıca kişilik hakkının kapsamına nelerin girdiğini ...
 • Thumbnail

  61 Soruda Spor Hukuku 

  DOĞU, Hakkı Mert (Adalet Yayınevi, 2023-09-01)
  Kitapta spor hukukuna ilişkin 61 adet soru ve cevap yer almaktadır. Kitap hazırlarken Türkçe ve yabancı spor hukuku kitapları ile birçok makaleden faydalanılmıştır. Kitabın soru-cevap şeklinde hazırlanmasının sebebi, ...
 • Thumbnail

  Kanuna Karşı Hile 

  DOĞU, Hakkı Mert (On İki Levha Yayıncılık, 2023-03-01)
  Kanuna karşı hileyle başa çıkmadaki eksiklik, sadece günümüzün sorunu değildir. Hukuk teorisyenleri bu konuyu defalarca ele almış olsalar da hukukun uygulamasında bu sorun kendisini göstermiştir. Özellikle kanuna karşı ...
 • Thumbnail

  Normatif Zararın Bir Çeşidi Olarak Ev İşlerini Yürüten Eşin Zararı 

  DOĞU, Hakkı Mert (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2023-12-01)
  Alman Hukuku’nda etkili olan normatif zarar, malvarlığında herhangi bir azalma söz konusu olmasa bile zararın karşılanmasını öngören bir kuramdır. Bu açıdan zararın tazmininde dikkate alınan fark teorisinden ayrılmaktadı ...
 • Thumbnail

  Girişimcilik Fırsatları: Akıllı Şehir ve Dijitalleşme 

  KORKMAZ, Hafize Ufuk (Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023-08-31)
  Dördüncü Sanayi Devriminin temel unsurlarından en önemlileri olarak kabul edilen bilgi, değişim, hız ve inovasyon girişimciler için yeni iş fırsatlarının önünü açmaktadır. Yaratıcılık, inovasyon, iş birliği ve problem çözme ...
 • Thumbnail

  Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Sigorta Sektörüne Etkisi 

  ÖZÜDOĞRU, Haşim; SÖNMEZ, Said Sami (Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2024-01-15)
  Yapay zekâ ve makine öğrenimi insan zekâsına benzer öğrenme yetenekleri kazandıran teknolojilerdir. Bu tür yenilikçi teknolojiler, sigorta sektörünün iş yapma şeklini radikal olarak değiştirmekle birlikte işlemlerin hızlı ...
 • Thumbnail

  Awareness of Cooperatıve Insurance in Turkey 

  ÖZÜDOĞRU, Haşim; OKUR, Abdurrahman; SÖNMEZ, Said Sami (2023-01-18)
  Cooperative insurance is a model in which partners come together to form a company. Aiming to help each other, this model is funded by stakeholder contributions and managed by the company. The individual who wants to insure ...
 • Thumbnail

  Organizational Neuroscience: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review 

  KÜÇÜN TOMRİS, Nihan; DUMAN ALPTEKİN, Hazal (Istanbul Business Research, 2023-11-28)
  The main objective of this paper is to examine the current state of the literature on organizational neuroscience. This study provides the most comprehensive overview of the development of organizational neuroscience which ...
 • Thumbnail

  Neurometric and biometric measurement of the effectiveness of covid-19-related public service announcements 

  DUMAN ALPTEKİN, Hazal; KÜÇÜN TOMRİS, Nihan; KURT, Merve; ÖZKARA, Behçet Yalın (International Review on Public and Nonprofit Marketing, 2024-01-23)
  This research aims to examine the effects of public service advertisements on individuals in Turkey in order to ensure vaccine acceptance during the pandemic. For the relevant objective, a mixed methodology was utilized. ...
 • Thumbnail

  Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları: Kapsam, Tarihsel Süreç ve Yönetim Çalışmalarına Genel Bir Bakış 

  DUMAN ALPTEKİN, Hazal (Gazi Kitabevi, 2023)
  Ticari hayatın gelişim süreci, değişim ilişkilerinin felsefi kökenleri dikkate alındığında Havva ve Âdem arasında bir elmanın el değiştirmesine kadar uzanmaktadır (Bartels, 1988: 38). Felsefeden biraz uzaklaşarak antropolojik ...
 • Thumbnail

  Evaluation Of University's Tweets Within The Framework Of Public Diplomacy 

  BÜYÜKDOĞAN, Birol (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2023-10-18)
  Public diplomacy is one of the significant elements of current diplomatic activities. Public diplomacy is an activity that should be taken into consideration not only by the state but also by various institutions, including ...
 • Thumbnail

  Evaluation Of Calcium / Magnesium Ratio İn Patients With Type 2 Diabetes Mellitus 

  Yücel, Kamile; Gürbüz, Ali Fuat (2023-06)
  magnesium (Ca/Mg) ratio in patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Methods: This study is a retrospective cross-sectional study. Mg levels were determined by measuring the total serum Mg levels. ...
 • Thumbnail

  Construction Of Novel Cyanobacteria-Based Biological Photovoltaic Solar Cells: Hydrogen And Photocurrent Generated Via Both Photosynthesis And Respiratory System 

  Carbas Bezgin, Buket; Güler, Mensure; Yücel, Kamile; Yildiz, Hüseyin Bekir (2023-08)
  Biological photovoltaic (BPV) cells use biological organisms in order to produce clean electrical power by capturing solar energy. In this study, a cyanobacteria based BPV cell was constructed and it generated H2 gas ...

View more