Now showing items 1-5 of 5

  • Çağdaş Türk Resminde Dışavurumcu Otoportreler (1923-1960) 

   KAKAN, Ekin (2017-07-14)
   Otoportreler, sanatçıların kendileri hakkında bir iz bırakma isteklerinden dolayı tercih edilmektedirler. Geçmişten günümüze kişinin varlığının ispatı olarak kabul gören otoportreler, resmedilenin fiziksel ve ruhsal ...
  • Güncel Sanatta Disiplinlerarası Etkileşim 

   ÇELİK, Gülşen (2017-08-27)
   "Güncel Sanatta Disiplinlerarası Etkileşim" adı altında hazırlanan bu çalışma, yoğun olarak 2000 ve 2015 yılları arası güncel sanatı ve sanatçılarını ele almış, değişerek ve gelişerek ilerleyen yüksek teknolojik endüstriyel ...
  • İÇMEKAN RESİMLERİNDE ANILAR, ANLAMLAR VE OTORİTE 

   DELİDUMAN, Canan; ARISOY, Döne (2018-10-25)
   Araştırma konusu olarak, Bir Bağlam Olarak Otorite ve Sanat alınmıştır. Otorite ve otoritenin baskıcı özelliklerine iktidar ve propaganda imleri çerçevesinde; sanatta yansımalar, gücün yöntemi altında var olma mücadelesi ...
  • Resim sanatında Nuh tufanı 

   DELİDUMAN, Canan; SEZER, Ayşe (2017-09-01)
   Çağımızdan binlerce yıl gerilerde kalmasına karşın bazı fenomenler güncelliğini korumaktadır. Bu fenomenler, ayrı argüman arayışları ve yorumları sanatsal bir ritüel durumunda yinelenmek ve yorumlanmak gereksinimi duyar. ...
  • Türkiye'de Çağdaş Sanatta Yerleştirme Enstalasyon) ve Kültür 

   RENKÇİ TAŞTAN, Tuğba (2018-08-07)
   This research examines the works between 1980 and 2015, which were exhibited in the installation practical category on the local cultural content in Turkey. Within this scope; the literature has been searched, the relevant ...