Show simple item record

dc.contributor.authorDELİDUMAN, Canan
dc.contributor.authorBÜYÜKKARAGÖZ, Halime Oya
dc.date.accessioned2019-07-03T10:58:50Z
dc.date.available2019-07-03T10:58:50Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/320
dc.description.abstractSanat, insan sezgilerinin ilk izleri ile doğmuştur. İlk çağlarda ilkellerin korku, büyü, inanç ve kutsallık çerçevesinde oluşan ilk hayvansal izler, önceleri doğanın taklidi iken daha sonra sanatçıların yeni anlam ve kavramlar yüklediği, yeniden oluşturduğu sanatsal imgelere dönüşmüşlerdir. Özde, her imge bir ifade, bir iletişim biçimidir. Sanatçılar yapıtlarında zaman zaman ifade biçimi olarak “horoz imgesi”ni kullanmışlardır. Bu çalışma “horoz imgesi”nin, Türk- İslam kültüründeki önemi ve Cumhuriyet Dönemi Türk resim sanatına ifade biçimi olarak yansısı, kronolojik sırayla incelenmek üzere hazırlanmıştır. Tezin birinci bölümünde araştırmanın kuramsal tanımlamalarının yanı sıra konunun tarihsel ve düşünsel bağlamlarına değinilmiş, farklı kültürlerde ve sanatlarında ele alınışına kısaca yer verilmiştir. İkinci bölümde Cumhuriyetten Günümüze sanat tarihsel süreç içerisinde “Horoz İmgesi” konusuna farklı bağlamlarla yaklaşan, sanatçı örnekleri incelenmiştir. Son bölümde ise tez süresince okunan kitaplar, görsel deneyimler, sanat yapıtlarının bıraktığı etkiler, düşüncelerde şekillenerek, sözün, ‘imge’de yer bulmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca, “horoz imgesi”nin “Savaşım Kavramı” üzerinden uygulama çalışmalarında biçim, içerik etkileşiminde deneyimlenmiş, konu; plastik sanatlarda anlamlandırılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.subjectHoroz İmgesien_US
dc.subjectSimgeen_US
dc.subjectResim Sanatıen_US
dc.titleCumhuriyet Dönemi Türk Resminde Horoz İmgesi Üzerine Çağdaş Yorumlaren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record