Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyler

Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte bilgisayar çocukların dünyasında önemli yer edinmiştir. Araştırma 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören çocukların iletişim araçlarına sahiplik durumunun ortaya konması ve aile-çocuk internet bağımlılık düzeylerinin sosyo-demografik faktörlerle ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmada çocukların iletişim araçlarına sahip olma durumu, internet bağımlılık düzeyleri, çocukların kendilerini ve ebeveynlerin çocuklarını internet bağımlılığı bakımından değerlendirmelerine yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 5, 6 ve 7. sınıfa devam eden çocuklar ile bu çocukların anne veya babaları (n=286) oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Eşği (2014) tarafından geliştirilen Aile-Çocuk İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundaki ebeveynlerin %38,4’ü 41 yaşından büyüktür, %68,8’inin in bilgisayarı vardır, cep telefonu kullanma oranı %99,6’tür, %33,5’inin interneti kullanma amacı eğlence ve sosyal paylaşımdır. Çalışma grubundaki çocukların %32,5’inde cep telefonu vardır, %6,8’i hafta içi 1 saatten az Tv izlediğini, %87,7’si de 1 saatten az bilgisayar kullandığını belirtmektedir. Çalışma grubundaki çocukların ölçekten aldıkları puan bakımından yaş aralıkları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (F8-278=27,31 ve p>0.05). Ölçekten alınan değer, çocukların kendilerini internet bağımlısı olarak görmedikleri şeklinde değerlendirilebilir. Çalışma grubundaki ebeveynler, internet kullanımına ilişkin çocuklarının arkadaş ve sosyal çevrelerinden uzak olduğunu; çocuklarının interneti sık kullandığını; çocuklarının internet kullanımı sürelerinin fazlalığına bağlı okul başarısının düştüğünü; internet kullanımını engellediklerinde çocuklarının verdikleri tepkilerin olumsuz olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca ebeveynlerin değerlendirmeleri, çocuklarının internet bağımlılığına ilişkin kontrol güçlüğü yaşadıklarına işaret etmektedir. Araştırmada, internetin yoğun kullanımının aile iletişimini etkilediği sonucuna varılmıştır. Bulgular ışığında çocukların teknolojiyi sağlıklı kullanmalarına ilişkin öneriler sunulmuştur.

  • Koleksiyonlar
Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyler
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YALÇIN, Hatice
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DURAN, Zafer
Atıf Dizini
(dc.source.database)
TRDizin
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Digital Dünyada Çocuk
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Teknoloji Kullanımı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İletişim Araçları
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2020-08-07T13:20:35Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-08-07T13:20:35Z
Kaynak
(dc.source)
Turkish Studies (Elektronik)
ISSN
(dc.identifier.issn)
1308-2140
Özet
(dc.description.abstract)
Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte bilgisayar çocukların dünyasında önemli yer edinmiştir. Araştırma 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören çocukların iletişim araçlarına sahiplik durumunun ortaya konması ve aile-çocuk internet bağımlılık düzeylerinin sosyo-demografik faktörlerle ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmada çocukların iletişim araçlarına sahip olma durumu, internet bağımlılık düzeyleri, çocukların kendilerini ve ebeveynlerin çocuklarını internet bağımlılığı bakımından değerlendirmelerine yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 5, 6 ve 7. sınıfa devam eden çocuklar ile bu çocukların anne veya babaları (n=286) oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Eşği (2014) tarafından geliştirilen Aile-Çocuk İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundaki ebeveynlerin %38,4’ü 41 yaşından büyüktür, %68,8’inin in bilgisayarı vardır, cep telefonu kullanma oranı %99,6’tür, %33,5’inin interneti kullanma amacı eğlence ve sosyal paylaşımdır. Çalışma grubundaki çocukların %32,5’inde cep telefonu vardır, %6,8’i hafta içi 1 saatten az Tv izlediğini, %87,7’si de 1 saatten az bilgisayar kullandığını belirtmektedir. Çalışma grubundaki çocukların ölçekten aldıkları puan bakımından yaş aralıkları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (F8-278=27,31 ve p>0.05). Ölçekten alınan değer, çocukların kendilerini internet bağımlısı olarak görmedikleri şeklinde değerlendirilebilir. Çalışma grubundaki ebeveynler, internet kullanımına ilişkin çocuklarının arkadaş ve sosyal çevrelerinden uzak olduğunu; çocuklarının interneti sık kullandığını; çocuklarının internet kullanımı sürelerinin fazlalığına bağlı okul başarısının düştüğünü; internet kullanımını engellediklerinde çocuklarının verdikleri tepkilerin olumsuz olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca ebeveynlerin değerlendirmeleri, çocuklarının internet bağımlılığına ilişkin kontrol güçlüğü yaşadıklarına işaret etmektedir. Araştırmada, internetin yoğun kullanımının aile iletişimini etkilediği sonucuna varılmıştır. Bulgular ışığında çocukların teknolojiyi sağlıklı kullanmalarına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/3250
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms