İç denetimin işletme amaçlarına ulaşmadaki rolü; gelir ve giderlerin incelenmesi: Konya örneği / Internal auditing of operation objectives; Income andexamination of expenses: The case of Konya

Dünyada yaşanan ekonomik krizler ve skandalların etkisiyle değişen kanunlara, mevzuat ve standartlara uyma zorunluluğu artan küresel rekabet ve kriz ortamı ve örgütlerin çok ortaklı yapısı sebebiyle iç denetimin büyük ve kurumsal işletmelerde önemi giderek artmıştır. Varlıklarını ve kayıtlarını koruyup, devam ettirmek, belirlemiş oldukları amaçlara ulaşmak ve risklerden korunmak için işletmenin yönetim birimine önemli sorumluluklar düşmektedir. Yönetim birimleri iç denetim ve iç kontrol biriminin çalışmalarından elde ettikleri bilgileri ve önerileri inceleyip bunları işletmeye gereken faydayı ve değeri sağlayacak değişimleri oluşturmalıdır. İç denetim kavramı günümüze ulaşana dek pek çok gelişim göstermiştir. İç denetim ve iç kontrol kavramları kurumsal yönetimin bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte gerekli altyapılar sayesinde denetim sürekli hale getirilmiş ve buna uyan işletmelerin kurumlarına diğer işletmelere göre birçok değer kattığı saptanmıştır. Yapılan çalışmada iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetimin tanımları yapılmış, önemleri, amaçları, ilkeleri ve birbirleri ile olan ilişkilere değinilmiştir. Bu bağlamda Konya ilinde halka açık dört işletmenin iç denetim birimleri ile görüşülerek denetim yaparken gelir-gider denetim alanında sordukları sorulara ulaşılmış ve sorular karşılaştırılarak rapor yazılıp önerilerde bulunulmuştur.

Due to the global economic crises and the scandals, internal audit has become increasingly important in large and institutional enterprises due to the growing global competition and crisis environment and the multi-partner structure of the organizations. The management of the entity has important responsibilities to protect and sustain the assets and records of the enterprises, to reach the goals they have determined and to protect them from the risks. The management units should review the information and recommendations they obtain from the work of the internal audit and internal control units, and provide them with the necessary infrastructure and value. The concept of internal audit showed many improvements until today. Internal audit and internal control concepts have become a part of corporate governance. In addition, it has been determined that the necessary continuations of the audit have made the audits continuous and the enterprises that meet these requirements add many values compared to other enterprises. In this study, the definitions of internal audit, internal control and corporate governance were made and their importance, goals, principles and relations with each other were discussed. In this context, four publicly-held enterprises in Konya were interviewed by internal audit units, and the questions they asked in the income-expense item were reached and a report was written and recommendations were made by comparing the questions.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İç denetimin işletme amaçlarına ulaşmadaki rolü; gelir ve giderlerin incelenmesi: Konya örneği / Internal auditing of operation objectives; Income andexamination of expenses: The case of Konya
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YENİŞENOL, Beyza Nur
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-03T11:10:09Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-03T11:10:09Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Dünyada yaşanan ekonomik krizler ve skandalların etkisiyle değişen kanunlara, mevzuat ve standartlara uyma zorunluluğu artan küresel rekabet ve kriz ortamı ve örgütlerin çok ortaklı yapısı sebebiyle iç denetimin büyük ve kurumsal işletmelerde önemi giderek artmıştır. Varlıklarını ve kayıtlarını koruyup, devam ettirmek, belirlemiş oldukları amaçlara ulaşmak ve risklerden korunmak için işletmenin yönetim birimine önemli sorumluluklar düşmektedir. Yönetim birimleri iç denetim ve iç kontrol biriminin çalışmalarından elde ettikleri bilgileri ve önerileri inceleyip bunları işletmeye gereken faydayı ve değeri sağlayacak değişimleri oluşturmalıdır. İç denetim kavramı günümüze ulaşana dek pek çok gelişim göstermiştir. İç denetim ve iç kontrol kavramları kurumsal yönetimin bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte gerekli altyapılar sayesinde denetim sürekli hale getirilmiş ve buna uyan işletmelerin kurumlarına diğer işletmelere göre birçok değer kattığı saptanmıştır. Yapılan çalışmada iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetimin tanımları yapılmış, önemleri, amaçları, ilkeleri ve birbirleri ile olan ilişkilere değinilmiştir. Bu bağlamda Konya ilinde halka açık dört işletmenin iç denetim birimleri ile görüşülerek denetim yaparken gelir-gider denetim alanında sordukları sorulara ulaşılmış ve sorular karşılaştırılarak rapor yazılıp önerilerde bulunulmuştur.
Özet
(dc.description.abstract)
Due to the global economic crises and the scandals, internal audit has become increasingly important in large and institutional enterprises due to the growing global competition and crisis environment and the multi-partner structure of the organizations. The management of the entity has important responsibilities to protect and sustain the assets and records of the enterprises, to reach the goals they have determined and to protect them from the risks. The management units should review the information and recommendations they obtain from the work of the internal audit and internal control units, and provide them with the necessary infrastructure and value. The concept of internal audit showed many improvements until today. Internal audit and internal control concepts have become a part of corporate governance. In addition, it has been determined that the necessary continuations of the audit have made the audits continuous and the enterprises that meet these requirements add many values compared to other enterprises. In this study, the definitions of internal audit, internal control and corporate governance were made and their importance, goals, principles and relations with each other were discussed. In this context, four publicly-held enterprises in Konya were interviewed by internal audit units, and the questions they asked in the income-expense item were reached and a report was written and recommendations were made by comparing the questions.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/329
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms