Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve işletmecilik problemlerinin incelenmesi : Konya ili matbaa sektörü örneği / Institutionalization and business administration problems in family owned enterprises : Sample of printery sector in city of Konya

Aile ve iş ilişkilerinin sentezlendiği, hem sosyal hem de ekonomik değerleri içinde barındıran aile şirketlerinin sürdürülebilir olması toplum dinamikleri ve ülke ekonomileri açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun için aile şirketlerinin hem örgütsel hem de aile ilişkileri olarak kurumsallaşmalarının gerekliliği ve bu yönde çalışmaların yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Matbaa sektörü büyük sanayi sektörlerinden birisidir. Günümüzde matbaa sektörü, matbaa teknolojilerinde ulaşılan seviyenin katkısı ile çok çeşitli baskı işlevlerini kapsayan bir sanayi haline gelmiştir. Sektör bu haliyle diğer sanayi kuruluşlarının da vazgeçilmez unsuru olmaktadır. Bu iki unsur birlikte düşünüldüğü zaman büyük çoğunluğu aile işletmelerinden oluşan matbaa sektöründeki firmaların sürdürülebilir bir nitelik kazanmasının önemi de kendini göstermektedir. Bu çalışmasının amacı; aile şirketlerinde kurumsallaşma olgusunu ve bu olgu ile doğan işletmecilik problemlerini incelenmek, bu doğrultuda Konya'da yer alan matbaa sektöründeki aile şirketleri üzerinde bir araştırma yapmak suretiyle problemleri ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır. Araştırma için Konya Ticaret Odası'dan (KTO) ve Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Odası'dan elde edilen matbaa firmalarına anket uygulaması yapılmıştır. Anket çalışması, işletme yöneticisi ya da ortaklarıyla yüz yüze görüşme ve e-posta yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler hazırlanan araştırma sorularına göre SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, genel olarak danışmanlık hizmetleri, personel motivasyonu ve profesyonelleşmenin gerekliliği ile kuşak çatışmalarının olumsuz etkisi ön plana çıkmıştır.

Being sustainable of a family-owned enterprise which is harmony of family and business relationships and contains both social and economic values, has great importance in terms of both social dynamics and national economy. Therefore, it becomes unavoidable that famiy-owned enterprises should be institutional in both organizational and family relationships and studies should be done for this purpose. Printery sector is one of large industry sectors. Printery sector has become a large industry which involves various printing tool and functions thanks to advancing printing technologies. Printery sector is irreplaceable component of other industries at the present time. Importance of acquiring sustainable qualification of companies of family-owned enterprises is clearly understand from these evaluations.The aim of this study, analyzing of institutionalism fact and business administration problems arising from this fact. Determining problems by reseaching family enterprises and offering solutions for these problems are targets of this study. A survey was conducted for printery companies registered to Konya Chamber of Commerce and Konya Chamber of Book, Stationery, Photocopy Stores and Printers. The survey was made trough e-mail and face to face interview method with business manager and company shareholders. Obtained survey results were analyzed in SPSS program according to prepared survey questions. The necessity of consulting services, personal motivation and professionalization and negative effect of conflict of generations are general survey results.

Erişime Açık
Görüntülenme
16
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Temmuz 2024 02:26
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve işletmecilik problemlerinin incelenmesi : Konya ili matbaa sektörü örneği / Institutionalization and business administration problems in family owned enterprises : Sample of printery sector in city of Konya
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KEMAL, Kamaci
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
Aile ve iş ilişkilerinin sentezlendiği, hem sosyal hem de ekonomik değerleri içinde barındıran aile şirketlerinin sürdürülebilir olması toplum dinamikleri ve ülke ekonomileri açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun için aile şirketlerinin hem örgütsel hem de aile ilişkileri olarak kurumsallaşmalarının gerekliliği ve bu yönde çalışmaların yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Matbaa sektörü büyük sanayi sektörlerinden birisidir. Günümüzde matbaa sektörü, matbaa teknolojilerinde ulaşılan seviyenin katkısı ile çok çeşitli baskı işlevlerini kapsayan bir sanayi haline gelmiştir. Sektör bu haliyle diğer sanayi kuruluşlarının da vazgeçilmez unsuru olmaktadır. Bu iki unsur birlikte düşünüldüğü zaman büyük çoğunluğu aile işletmelerinden oluşan matbaa sektöründeki firmaların sürdürülebilir bir nitelik kazanmasının önemi de kendini göstermektedir. Bu çalışmasının amacı; aile şirketlerinde kurumsallaşma olgusunu ve bu olgu ile doğan işletmecilik problemlerini incelenmek, bu doğrultuda Konya'da yer alan matbaa sektöründeki aile şirketleri üzerinde bir araştırma yapmak suretiyle problemleri ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır. Araştırma için Konya Ticaret Odası'dan (KTO) ve Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Odası'dan elde edilen matbaa firmalarına anket uygulaması yapılmıştır. Anket çalışması, işletme yöneticisi ya da ortaklarıyla yüz yüze görüşme ve e-posta yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler hazırlanan araştırma sorularına göre SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, genel olarak danışmanlık hizmetleri, personel motivasyonu ve profesyonelleşmenin gerekliliği ile kuşak çatışmalarının olumsuz etkisi ön plana çıkmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
Being sustainable of a family-owned enterprise which is harmony of family and business relationships and contains both social and economic values, has great importance in terms of both social dynamics and national economy. Therefore, it becomes unavoidable that famiy-owned enterprises should be institutional in both organizational and family relationships and studies should be done for this purpose. Printery sector is one of large industry sectors. Printery sector has become a large industry which involves various printing tool and functions thanks to advancing printing technologies. Printery sector is irreplaceable component of other industries at the present time. Importance of acquiring sustainable qualification of companies of family-owned enterprises is clearly understand from these evaluations.The aim of this study, analyzing of institutionalism fact and business administration problems arising from this fact. Determining problems by reseaching family enterprises and offering solutions for these problems are targets of this study. A survey was conducted for printery companies registered to Konya Chamber of Commerce and Konya Chamber of Book, Stationery, Photocopy Stores and Printers. The survey was made trough e-mail and face to face interview method with business manager and company shareholders. Obtained survey results were analyzed in SPSS program according to prepared survey questions. The necessity of consulting services, personal motivation and professionalization and negative effect of conflict of generations are general survey results.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-04T07:14:11Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-04T07:14:11Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile Şirketleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kurumsallaşma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Matbaacılık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İşletme Problemleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Family Businesses
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Institutionalization
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Printing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Operational Problems
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/367
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms