X ve Y kuşağı öğretmenlerinin iş tatmini: Konya ili okullarında bir uygulama / Job satisfaction of X and Y generation teachers: An application in Konya city school

Küreselleşen dünya üzerinde, sürekli değişen insan ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, toplumların kültürleri başkalaşım göstermektedir. İçinde yaşanılan zaman diliminin, teknolojik, siyasi, ekonomik ve toplumsal olguları, bireyin tutum ve davranışlarını, hayat tarzlarını, fikirlerini ve beklentilerini farklı kılmaktadır. Günümüz şartlarında aynı örgüt içerisinde çalışmak zorunda olan farklı kuşaklara ait bireyler, birbirlerini anlama, olaylara farklı açılardan bakabilme, sorumluluk alma ve yöneticilerinden beklentileri yönüyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Kuşaklar arasındaki tüm bu farklılıklar, iş hayatında kendini hissettirmiş ve var olan alışılagelmiş sistemin sorgulanmasına neden olmuştur. Günümüzde tüm örgütleri yakından ilgilendiren kuşak kavramı, iş hayatında başarıyı ve rekabet avantajını elde edebilmek için anlaşılması gereken bir unsur olmuştur. Bu araştırma X ve Y kuşağı öğretmenlerinin iş tatmini düzeylerinin demografik özellikleri doğrultusunda farklılık gösterip göstermediğini incelemek ve neticesinde ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamıştır.

On the globalizing world, the cultures of the societies show metamorphosis in the direction of ever-changing human needs and expectations. The technological, political, economic and social facts of the time period in which it is experienced differentiate the attitudes and behaviors of the individual, their lifestyles, their ideas and expectations. Individuals belonging to different generations who have to work in the same organization in today's conditions are separated from one another by understanding each other, looking at events from different angles, taking responsibility and anticipation from the managers. All these differences between the generations made themselves felt in business life and led to the questioning of the existing system. The concept of generation, which is closely related to all organizations today, has become an element that must be understood in order to achieve success and competitive advantage in business life. This research aimed to investigate whether the job satisfaction levels of the X and Y generation teachers differ according to their demographic characteristics and to present the problems and solution proposals that arise in the result.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Nisan 2024 01:54
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
X ve Y kuşağı öğretmenlerinin iş tatmini: Konya ili okullarında bir uygulama / Job satisfaction of X and Y generation teachers: An application in Konya city school
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ACAR, Sevgi
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Demografik Özellikler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
X Kuşağı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Y Kuşağı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eğitim ve Öğretim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Demographic Characteristics
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Generation X
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Generation Y
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Education and Training
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-04T07:58:39Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-04T07:58:39Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Küreselleşen dünya üzerinde, sürekli değişen insan ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, toplumların kültürleri başkalaşım göstermektedir. İçinde yaşanılan zaman diliminin, teknolojik, siyasi, ekonomik ve toplumsal olguları, bireyin tutum ve davranışlarını, hayat tarzlarını, fikirlerini ve beklentilerini farklı kılmaktadır. Günümüz şartlarında aynı örgüt içerisinde çalışmak zorunda olan farklı kuşaklara ait bireyler, birbirlerini anlama, olaylara farklı açılardan bakabilme, sorumluluk alma ve yöneticilerinden beklentileri yönüyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Kuşaklar arasındaki tüm bu farklılıklar, iş hayatında kendini hissettirmiş ve var olan alışılagelmiş sistemin sorgulanmasına neden olmuştur. Günümüzde tüm örgütleri yakından ilgilendiren kuşak kavramı, iş hayatında başarıyı ve rekabet avantajını elde edebilmek için anlaşılması gereken bir unsur olmuştur. Bu araştırma X ve Y kuşağı öğretmenlerinin iş tatmini düzeylerinin demografik özellikleri doğrultusunda farklılık gösterip göstermediğini incelemek ve neticesinde ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
On the globalizing world, the cultures of the societies show metamorphosis in the direction of ever-changing human needs and expectations. The technological, political, economic and social facts of the time period in which it is experienced differentiate the attitudes and behaviors of the individual, their lifestyles, their ideas and expectations. Individuals belonging to different generations who have to work in the same organization in today's conditions are separated from one another by understanding each other, looking at events from different angles, taking responsibility and anticipation from the managers. All these differences between the generations made themselves felt in business life and led to the questioning of the existing system. The concept of generation, which is closely related to all organizations today, has become an element that must be understood in order to achieve success and competitive advantage in business life. This research aimed to investigate whether the job satisfaction levels of the X and Y generation teachers differ according to their demographic characteristics and to present the problems and solution proposals that arise in the result.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/376
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms