Show simple item record

dc.contributor.authorGÜLEŞ, Bedia
dc.date.accessioned2019-07-04T08:34:16Z
dc.date.available2019-07-04T08:34:16Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/381
dc.description.abstractİsim kişinin toplum içerisindeki resmi ve sosyal kimliğidir. Kişinin ismi için kural, onun değişmezliğidir. Fakat bazı durumlara mahsus olmak üzere mahkemeden değiştirilmesi talep edilebilir. Çocuğun ismini verme yetkisi Türk Medeni Kanunu m.339’a göre ana – babasına aittir ve bir görüşe göre onun değiştirilmesini isteme yetkisi de yine onlara aittir. Bu arada ana – babanın birlikte sahip oldukları bu yetkinin velayete mi yoksa soy bağına mı dayandığı hususu da tartışmalıdır. Dayanağı her ne olursa olsun, acaba ana – babanın çocuğa isim verme konusunda anlaşmazlığa düştüğü durumlarda hâkim onların anlaşmasını beklemek zorunda mıdır? Yoksa kendisi çocuğun isimsiz kalmaması adına bir isim tayin edebilecek midir? Çalışmamızda hâkimin böyle bir yetkiye sahip olup olmadığı konu edinilmektedir. Name is person’s formal and social identity in the society. Rule is name’s uniformity for it. But for some situations it can be requested from the court. Child’s parent has the naming authority according to Turkish Civil Code ‘s 339/5 th clause and according to an opinion they has requesting authority its changing so. In the meantime this authoriy’s which parent has it together consideration which is based on custody or paternity is controversial. Whatever its consideration, we wonder does judge have to wait their agrement in the situations which parent’s disagrement about giving name the child. Or can he give a name to child for be child’s unnamed. In our work judge’s this authority if he has or hasn’t is taken as a subject.en_US
dc.subjectÇocuğun İsmien_US
dc.subjectCase
dc.subjectThe Presence of Person Right
dc.subjectJudge
dc.subjectParent
dc.subjectChild’s Name
dc.subjectDava
dc.subjectŞahsa Bağlı Hak
dc.subjectHâkim
dc.subjectAna-Baba
dc.titleÇocuğa İsim Verme ve İsim Değişikliği Durumunda Hâkimin Çocuğa İsim Verme Yetkisien_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record