Show simple item record

dc.contributor.authorMİRCAN, Hasan
dc.date.accessioned2019-07-04T09:19:39Z
dc.date.available2019-07-04T09:19:39Z
dc.date.issued2019-02-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/393
dc.description.abstractEsnek çalışmanın günümüz iş hayatında yaygın olarak kullanılması atipik çalışma şekillerinden birisi olan evde çalışmanın önemini artırmıştır. Evde çalışma hukukumuzda ilk olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmesi evde çalışmanın iĢ hukuku kapsamının içerisine girip girmediği tartışmalarını doğurmuştur. Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Konseyi'nin evde çalışma hakkındaki raporlarının ülkemiz tarafından onaylanmaması, uluslararası kaynakların ülkemiz hukukunda uygulanmasını zorlaştırmıştır. Son olarak 2016 yılında yapılan değişiklik ile uzaktan çalışmanın alt başlığı olarak evde çalışma 4857 Sayılı İş Kanunu içerisine alınmıştır. İş Kanunu kapsamı içerisine alınmasıyla evde çalışmaya İş Kanunu hükümlerinin uygulama alanı açılmış ve evde çalışan kanuni koruma altına alınmıştır. Ancak evde çalışanın tüm sorunlarının çözüldüğünü söylemek mümkün değildir. Kendine has özelliklerinin olması evde çalışma hakkında özel bir kanun çıkarılarak, bu kanun içerisinde düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Çalışmamızda evde çalışmanın hukukumuzdaki genel durumu ortaya konulduktan sonra sonuç bölümünde sorunların çözümü ile ilgili bilgiler verilmiştir.en_US
dc.description.abstractFlexible work is widely used in today's business life. Flexibility has brought about atypical work. Work at home is atypical work. Work at home has become important. In our country, working at home is regulated by the Law on Obligations. This has led to debates as to whether it is covered by labor law. The ILO and the Council of Europe have issued reports on work at home. The reports have not been approved by our country. This has prevented the implementation of international resources in our country. Remote work was added to the Labor Code in 2016. Work at home is organized under the heading of remote work. Thus, working at home is covered by labor law. Working at home is under legal protection. But all the problems of working at home could not be solved. Work at home must be regulated by special law in order to solve the problems. In the Tez, information was given about working at home. In the conclusion section, a solution proposal is presented.en_US
dc.titleTürk iş hukukunda evde çalışma / Working at home in Turkish business lawen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record