Now showing items 94-97 of 97

  • Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi/Azaltılmasında Hemşirelere Eğitim Verilmesinin Önemi 

   ÖNER CENGİZ, Hatice (2018-04-04)
   ÖZET Entübasyon sırasında pnömonisi olmayan, endotrakeal entübasyon uygulanan yoğun bakım hastasında, entübasyondan 48 saat sonra ortaya çıkan ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakımü nitesinde (YBÜ) ve hastanede ...
  • Vergi Hukukunda Arama İşlemi 

   ALPSOY, Zeliha (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-03)
   Arama çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenmiş olan bir işlemdir. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen bu işlem temelde ortak noktalara sahiptir. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen arama işlemi vergi ...
  • Yaşlanma ve Egzersiz 

   TORLAK, Mustafa Savaş (2018-06-30)
   Yaşlanma, biyomoleküler düzeyde yapısal ve fonksiyonel bozulmayla birlikte kanser, nörodejeneratif bozukluklar, sarkopeni ve karaciğer yetmezliği gibi birçok patolojik durumu içeren karmaşık bir süreçtir. Yaşlanma süreci ...
  • Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme 

   BAŞER, Gülfidan (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2021-07-14)
   Amaç: Bu çalışmada yaşlı bireylerde uyku sorunlarını gidermeye yönelik nonfarmakolojik müdahaleleri içeren randomize kontrollü çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma için, ...