Now showing items 138-139 of 139

  • Thumbnail

   Yaşlanma ve Egzersiz 

   TORLAK, Mustafa Savaş (2018-06-30)
   Yaşlanma, biyomoleküler düzeyde yapısal ve fonksiyonel bozulmayla birlikte kanser, nörodejeneratif bozukluklar, sarkopeni ve karaciğer yetmezliği gibi birçok patolojik durumu içeren karmaşık bir süreçtir. Yaşlanma süreci ...
  • Thumbnail

   Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme 

   BAŞER, Gülfidan (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2021-07-14)
   Amaç: Bu çalışmada yaşlı bireylerde uyku sorunlarını gidermeye yönelik nonfarmakolojik müdahaleleri içeren randomize kontrollü çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma için, ...