Now showing items 1-1 of 1

    • İslami Sigorta Uygulaması: Takaful 

      KARADAĞ, Melahat (Gazi Kitabevi, 2018-10)
      İlk çağlardan itibaren insanoğlu sürekli tehlikelerle ve risklerle karşılaşmış, yaşam mücadelesi vermiş ve bu mücadeleleri can, mal ve mülkiyet kaybıyla sonuçlanmıştır. Toplumlar yaşamları boyunca ortaya çıkan bu zarar ve ...