Now showing items 1-3 of 3

  • THE IMPORTANCE OF COMPASSIONATE NURSING CARE IN THE COVID-19 EPIDEMIC PROCESS 

   Yılmaz, Ayşegül; Erdem, Özlem (Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 2020-06-12)
   Abstract: The COVID-19 virus, which appeared in Wuhan, China in December 2019, has affected the whole world and caused the COVID-19 epidemic (pandemic). In Turkey, the first case was seen Covidien-19 on March 11, 2020 ...
  • İki Farklı Egzersiz Uygulamasının Maksimum Oksijen Tüketimi Üzerine Etkisi 

   GERÇEK, Hasan; AKKOYUN SERT, Özlem; ÜNÜVAR, Bayram Sönmez; YILMAZ, Kamil (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 2019-04-18)
   AMAÇ Bu çalışmanın amacı core egzersizleri ile yardımcı solunum kasları egzersizlerinin maksimum oksijen tüketimine (VO2max) olan etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışmadır. ...
  • İki farklı egzersiz uygulamasının maksimum oksijen tüketimi üzerine etkisi 

   Gerçek, Hasan; Akkoyun Sert, Özlem; Ünüvar, Bayram Sönmez; Yılmaz, Kamil (2019-04-18)
   AMAÇ Bu çalışmanın amacı core egzersizleri ile yardımcı solunum kasları egzersizlerinin maksimum oksijen tüketimine (VO2max) olan etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışmadır. ...