Yerel markalı ve zincir otellerin kurumsal itibar algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma

This research aims to survey the reputation perception of local and chain hotels, and in the direction of this aim, to determine in which extent or extents (emotional appeal, products and services, vision and leadership, workplace environment, social and environmental responsibilities, financial performance) the corporate reputation perception differs from one another. "Reputation Quotient" scale which was developed by Charles J. Fombrun, Naomi A. Gardberg and Joy M. Sever is taken as research model. A group of 154 people who are academic and administrative personel at universities in Konya form the sample of the research. In the introduction part, different definitions of reputation and corporate reputation, and the effects of them on tourism establishments are briefly presented. In the first chapter, accommodation establishments; in the second chapter, the literature review about corporate reputation take place. The third chapter includes the methodology of the research. In the conclusion part, the summary of the study, conclusion, and suggestions are given. In the research, a significant difference between the reputation perception of local and chain hotels is observed. The reputation perception of local hotels turns out to be lower in comparison with chain hotels. Thanks to this research, local hotels may determine in what extent their reputation perception is lower, make strategic plans according to that, and increase their reputation perception by this means.

Bu araştırmanın temel amacı yerel markalı ve zincir otellerin itibar algılarını ölçmek ve bu temel amaç doğrultusunda kurumsal itibar algılarının hangi boyut ya da boyutlarda (duygusal çekicilik, ürünler ve hizmetler, vizyon ve liderlik, çalışma çevresi, sosyal ve çevresel sorumluluk, finansal performans) birbirinden farklılaştığını tespit etmektir. Araştırma modeli olarak Charles J. Fombrun, Naomi A. Gardberg ve Joy M. Sever tarafından geliştirilen "Reputation Quotient (itibar Katsayısı)" ölçeği örnek alınacaktır. Araştırmanın örneklemini Konya şehrindeki üniversitelerde çalışan akademik ve idari personeller olmak üzere 154 kişi oluşturmaktadır. Giriş bölümünde, itibar ve kurumsal itibarın çeşitli tanımları ve turizm işletmeleri üzerindeki etkileri kısaca sunulmaktadır. Birinci bölümde, konaklama işletmeleri, ikinci bölümde ise kurumsal itibar ile ilgili literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü bölüm, araştırmanın metodolojisini içermektedir. Sonuç bölümünde ise, çalışmanın özeti, sonucu ve öneriler bulunmaktadır. Araştırmada yerel markalı oteller ve zincir otellerin kurumsal itibar algıları arasında anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Yerel markalı otellerin kurumsal itibar algısı zincir otellere göre düşük çıkmıştır. Bu araştırmayla yerel markalı oteller kurumsal itibar algılarının hangi boyutlarda daha düşük çıktığını belirleyip, ona göre stratejik planlar yaparak, kurumsal itibar algılarını yükseltebilirler.

Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
08 Haziran 2024 00:41
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yerel markalı ve zincir otellerin kurumsal itibar algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZKARAKAYA, Ahmet
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
This research aims to survey the reputation perception of local and chain hotels, and in the direction of this aim, to determine in which extent or extents (emotional appeal, products and services, vision and leadership, workplace environment, social and environmental responsibilities, financial performance) the corporate reputation perception differs from one another. "Reputation Quotient" scale which was developed by Charles J. Fombrun, Naomi A. Gardberg and Joy M. Sever is taken as research model. A group of 154 people who are academic and administrative personel at universities in Konya form the sample of the research. In the introduction part, different definitions of reputation and corporate reputation, and the effects of them on tourism establishments are briefly presented. In the first chapter, accommodation establishments; in the second chapter, the literature review about corporate reputation take place. The third chapter includes the methodology of the research. In the conclusion part, the summary of the study, conclusion, and suggestions are given. In the research, a significant difference between the reputation perception of local and chain hotels is observed. The reputation perception of local hotels turns out to be lower in comparison with chain hotels. Thanks to this research, local hotels may determine in what extent their reputation perception is lower, make strategic plans according to that, and increase their reputation perception by this means.
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırmanın temel amacı yerel markalı ve zincir otellerin itibar algılarını ölçmek ve bu temel amaç doğrultusunda kurumsal itibar algılarının hangi boyut ya da boyutlarda (duygusal çekicilik, ürünler ve hizmetler, vizyon ve liderlik, çalışma çevresi, sosyal ve çevresel sorumluluk, finansal performans) birbirinden farklılaştığını tespit etmektir. Araştırma modeli olarak Charles J. Fombrun, Naomi A. Gardberg ve Joy M. Sever tarafından geliştirilen "Reputation Quotient (itibar Katsayısı)" ölçeği örnek alınacaktır. Araştırmanın örneklemini Konya şehrindeki üniversitelerde çalışan akademik ve idari personeller olmak üzere 154 kişi oluşturmaktadır. Giriş bölümünde, itibar ve kurumsal itibarın çeşitli tanımları ve turizm işletmeleri üzerindeki etkileri kısaca sunulmaktadır. Birinci bölümde, konaklama işletmeleri, ikinci bölümde ise kurumsal itibar ile ilgili literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü bölüm, araştırmanın metodolojisini içermektedir. Sonuç bölümünde ise, çalışmanın özeti, sonucu ve öneriler bulunmaktadır. Araştırmada yerel markalı oteller ve zincir otellerin kurumsal itibar algıları arasında anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Yerel markalı otellerin kurumsal itibar algısı zincir otellere göre düşük çıkmıştır. Bu araştırmayla yerel markalı oteller kurumsal itibar algılarının hangi boyutlarda daha düşük çıktığını belirleyip, ona göre stratejik planlar yaparak, kurumsal itibar algılarını yükseltebilirler.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-04T12:48:13Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-04T12:48:13Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kurumsal İtibar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yerel Faktörler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İtibar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Konaklama İşletmeleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Corporate Reputation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Local Factors
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Reputation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Occommodation Enterprises
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
A research on comparing the corporate reputation perceptions of local and chain hotels
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/429
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms