Otel işletmelerinde pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması süreci: Konya örneği / The process of the organization and i̇mplementation of the marketing strategies at the hotel business: The case of Konya region

Değişen müşteri beklentilerine zamanında cevap verebilmek ve rakiplerinden farklı yönlerini göstererek tercih edilen olmak, otel işletmelerinin gelecek planlamalarındaki en önemli başarı ölçütlerindendir. Bu yönüyle otel işletmeleri için sundukları hizmetlerdeki pazarlama stratejileri hayati bir önem taşımaktadır. Otel işletmeleri artan rekabet ortamına dayalı olarak pazarlama çalışmalarında stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu doğrultuda çalışmada, Konya ili merkezinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin pazarlama stratejilerini oluşturma ve uygulama süreçlerini tespit ederek, pazarlama stratejilerine ne düzeyde önem gösterdiklerini ortaya koyabilme amaçlanmıştır. Ayrıca bu temel amaç çerçevesinde çalışmada; söz konusu otellerin; pazarlama departmanı bulundurup bulundurmamalarına ve otelin bazı temel özelliklerine göre pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek de amaçlanmıştır. Bu bağlamda Konya ili merkezinde faaliyet gösteren 18 otelde yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS istatistiki analiz programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, otellerin pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeyleri ortaya konulmuş, ayrıca otellerin pazarlama departmanına sahip olup olmama durumu ve konaklama kapasiteleri ile pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Responding in time to changing customer expectations and being the chosen one by showing different aspects than the competitions are the most important success criterias in future planning for the hotel managements. With this aspect, marketing strategies at the services that the hotel managements provide are vital. Hotel managements, based on the increasing competitive environment, should develop strategies to their marketing operations. Accordingly, in this study, it is aimed to develop marketing strategies and determine the application processes for the hotel managements that operate in central Konya region in order to reveal at what level the hotels value the marketing strategies. In addition, within the framework of this fundamental purpose, it is also aimed to determine for the subjected hotels, if they have present marketing department or not and if their given value level to the marketing strategies show differences or not. In this context, the data was collected by face to face survey method from 18 hotels which operate in the central of Konya region and analyzed by using SPSS statistical analysis program. In the results of the analysis, the importance level of the marketing strategies given by the hotels were revealed, in addition, significant differences were determined between the status of the hotels which have or have not present marketing departments and the accommodation capacity with the importance level they give to the marketing strategies.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Otel işletmelerinde pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması süreci: Konya örneği / The process of the organization and i̇mplementation of the marketing strategies at the hotel business: The case of Konya region
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇALIK, Ülkü
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Konya
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Otel İşletmeciliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Oteller
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pazarlama
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pazarlama Stratejileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İşletmeler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hotel Business
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hotels
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Marketing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Marketing Strategies
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Businesses
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2015
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-05T05:44:01Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-05T05:44:01Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Değişen müşteri beklentilerine zamanında cevap verebilmek ve rakiplerinden farklı yönlerini göstererek tercih edilen olmak, otel işletmelerinin gelecek planlamalarındaki en önemli başarı ölçütlerindendir. Bu yönüyle otel işletmeleri için sundukları hizmetlerdeki pazarlama stratejileri hayati bir önem taşımaktadır. Otel işletmeleri artan rekabet ortamına dayalı olarak pazarlama çalışmalarında stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu doğrultuda çalışmada, Konya ili merkezinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin pazarlama stratejilerini oluşturma ve uygulama süreçlerini tespit ederek, pazarlama stratejilerine ne düzeyde önem gösterdiklerini ortaya koyabilme amaçlanmıştır. Ayrıca bu temel amaç çerçevesinde çalışmada; söz konusu otellerin; pazarlama departmanı bulundurup bulundurmamalarına ve otelin bazı temel özelliklerine göre pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek de amaçlanmıştır. Bu bağlamda Konya ili merkezinde faaliyet gösteren 18 otelde yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS istatistiki analiz programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, otellerin pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeyleri ortaya konulmuş, ayrıca otellerin pazarlama departmanına sahip olup olmama durumu ve konaklama kapasiteleri ile pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Özet
(dc.description.abstract)
Responding in time to changing customer expectations and being the chosen one by showing different aspects than the competitions are the most important success criterias in future planning for the hotel managements. With this aspect, marketing strategies at the services that the hotel managements provide are vital. Hotel managements, based on the increasing competitive environment, should develop strategies to their marketing operations. Accordingly, in this study, it is aimed to develop marketing strategies and determine the application processes for the hotel managements that operate in central Konya region in order to reveal at what level the hotels value the marketing strategies. In addition, within the framework of this fundamental purpose, it is also aimed to determine for the subjected hotels, if they have present marketing department or not and if their given value level to the marketing strategies show differences or not. In this context, the data was collected by face to face survey method from 18 hotels which operate in the central of Konya region and analyzed by using SPSS statistical analysis program. In the results of the analysis, the importance level of the marketing strategies given by the hotels were revealed, in addition, significant differences were determined between the status of the hotels which have or have not present marketing departments and the accommodation capacity with the importance level they give to the marketing strategies.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/445
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms