İnovasyonun ihracat performansına etkisi: Karaman ili örneği / The effect of the innovation to the export performance: The sample of Karaman province

Günümüz dünyasında teknolojik değişimler, hızla yaşanmakta ve gelişmektedir. Modern piyasada işletmeler daha çok oyuncuyla rekabet etmekte ve üstünlük kurmak için maliyette, kalitede, üründe, hizmette, pazarda; kısacası her türlü süreçte fark yaratmak zorunda kalmaktadır. Farklı bir ürünle ya da hizmetle yoğun rekabet ortamında müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmenin en etkili yolu ise değişime uyum sağlayıp inovasyon yapabilmekten geçmektedir. Markalaşma sürecinde başarı ve verimliliğe ulaşmak, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak işletmelerin güçlü pazar hâkimiyeti ve inovasyon uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Tüm iş operasyonlarında, yeni bir ürün, yeni bir süreç, yeni bir yönetim, yeni bir pazar ve yeni bir anlayış oluşturmak, sistem bütünlüğü ve uyumu ile ekonomik faaliyetlerdeki büyümeyi ve karlılığı başarıyla artıracaktır. Büyümeyi ve sürdürülebilir karlılığı sağlamak, iç ve dış pazarda riski minimize edip yeni alternatif pazarlara yönelmeye ve ihracat yapmaya bağlıdır. Bu anlamda ihracat, yaşam kalitesini artırmakta ve küresel piyasada ülkelerin markalaşmasını sağlamaktadır. İhracata dayalı inovasyon, gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin inovasyon faaliyetleriyle ihracat performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Karaman ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin evren olarak gösterildiği 108 adet firmadan anket yoluyla veriler toplanmıştır. SPSS istatistik programı kullanılarak veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. İşletmelerdeki, ihracat ve inovasyon durumları, inovasyon düzeyleri, ihracat performansları ve firma özellikleri belirlenmiştir. İnovasyonun ihracat performansına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında, işletmelerin neredeyse tamamının inovasyon yapma hevesi isteği içinde olduğunu, büyük çoğunluğunun inovasyon yaptığını, inovasyon yapma düzeyi arttıkça ihracat performansının da olumlu etkilendiği görülmüştür. İnovasyon ile ihracat performansı arasında ilişkinin olduğu ve inovatif süreçlerin ihracat yapmaya olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Hipotezlerin test edilmesiyle, işletmede çalışan sayısı arttıkça, yani işletme büyüdükçe inovasyon yapma ihtimalinin arttığı, ar-ge harcamaları arttıkça inovasyon düzeyinin yükseldiği, işletmelerin pazar alanı genişledikçe inovasyon ve ihracat performansının arttığı, inovasyon düzeyi arttıkça ihracat performansının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

In today's world, tecnological changes develop rapidly. In modern markets, businesses compete with more players and in order to rule the market they have to make the differents in every progresses like cost, quality, product, service, market. The most effective way to respond to customer needs with a different product or service at a high-ly competitive environment is adapting to change that pass from making innovation. Success in the branding process, achieve efficiency and the market dominance is only possible with a strong and innovative applications. In all the business operations, a new product, a new progress, a new management, a new market, to create a new undestanding with system integrity and compliance will increase in economic activity with successful growth and profitability. To ensure sustainable growth and profitability depends on the minimize the risk on domestic and foreign markets, turn to alternative markets, and to export. In this sense, export offers to improve the quality of life and the branding of countries in the global market. the innovation based on the exportation in devoloping countries is the basis of economic growth and development. In this work, the relationship between the innovational activitiy and the export performance of the bussinesses are researched. Datas were collected through a survey of 108 industrial firms that are active in Karaman province. Data were analyzed and inter-preted by using SPSS statistical software. Exports and innovation status, level of inno-vation, export performance and firm characteristics are determined of the bussinesses. The effects of innovation is examined to the export performance. As a result of research, almost all of the businesses are willing to make the inno-vation and most of them made the innovation. It is observed that export performance are positively effected with the increase by level of innovation. It is observed that there is a relationship between the innovation and the export performance and innovational pro-cesses contribute positively to the exportation. Testing the hypoTez, it is concluded that If the number of the employees in the company increases, that is the growth of the company, the possibility of making innovation will increase. If the Research and Devel-opment spends increase, the level of innovation will increase. If the market area ex-pands, innovation and export performance will increase, if the level of innovation in-crease, export performance will increase.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İnovasyonun ihracat performansına etkisi: Karaman ili örneği / The effect of the innovation to the export performance: The sample of Karaman province
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇETİN, Kerim
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Karaman
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yenilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İhracat
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Innovation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Export
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-05T06:53:05Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-05T06:53:05Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Günümüz dünyasında teknolojik değişimler, hızla yaşanmakta ve gelişmektedir. Modern piyasada işletmeler daha çok oyuncuyla rekabet etmekte ve üstünlük kurmak için maliyette, kalitede, üründe, hizmette, pazarda; kısacası her türlü süreçte fark yaratmak zorunda kalmaktadır. Farklı bir ürünle ya da hizmetle yoğun rekabet ortamında müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmenin en etkili yolu ise değişime uyum sağlayıp inovasyon yapabilmekten geçmektedir. Markalaşma sürecinde başarı ve verimliliğe ulaşmak, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak işletmelerin güçlü pazar hâkimiyeti ve inovasyon uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Tüm iş operasyonlarında, yeni bir ürün, yeni bir süreç, yeni bir yönetim, yeni bir pazar ve yeni bir anlayış oluşturmak, sistem bütünlüğü ve uyumu ile ekonomik faaliyetlerdeki büyümeyi ve karlılığı başarıyla artıracaktır. Büyümeyi ve sürdürülebilir karlılığı sağlamak, iç ve dış pazarda riski minimize edip yeni alternatif pazarlara yönelmeye ve ihracat yapmaya bağlıdır. Bu anlamda ihracat, yaşam kalitesini artırmakta ve küresel piyasada ülkelerin markalaşmasını sağlamaktadır. İhracata dayalı inovasyon, gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin inovasyon faaliyetleriyle ihracat performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Karaman ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin evren olarak gösterildiği 108 adet firmadan anket yoluyla veriler toplanmıştır. SPSS istatistik programı kullanılarak veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. İşletmelerdeki, ihracat ve inovasyon durumları, inovasyon düzeyleri, ihracat performansları ve firma özellikleri belirlenmiştir. İnovasyonun ihracat performansına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında, işletmelerin neredeyse tamamının inovasyon yapma hevesi isteği içinde olduğunu, büyük çoğunluğunun inovasyon yaptığını, inovasyon yapma düzeyi arttıkça ihracat performansının da olumlu etkilendiği görülmüştür. İnovasyon ile ihracat performansı arasında ilişkinin olduğu ve inovatif süreçlerin ihracat yapmaya olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Hipotezlerin test edilmesiyle, işletmede çalışan sayısı arttıkça, yani işletme büyüdükçe inovasyon yapma ihtimalinin arttığı, ar-ge harcamaları arttıkça inovasyon düzeyinin yükseldiği, işletmelerin pazar alanı genişledikçe inovasyon ve ihracat performansının arttığı, inovasyon düzeyi arttıkça ihracat performansının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
In today's world, tecnological changes develop rapidly. In modern markets, businesses compete with more players and in order to rule the market they have to make the differents in every progresses like cost, quality, product, service, market. The most effective way to respond to customer needs with a different product or service at a high-ly competitive environment is adapting to change that pass from making innovation. Success in the branding process, achieve efficiency and the market dominance is only possible with a strong and innovative applications. In all the business operations, a new product, a new progress, a new management, a new market, to create a new undestanding with system integrity and compliance will increase in economic activity with successful growth and profitability. To ensure sustainable growth and profitability depends on the minimize the risk on domestic and foreign markets, turn to alternative markets, and to export. In this sense, export offers to improve the quality of life and the branding of countries in the global market. the innovation based on the exportation in devoloping countries is the basis of economic growth and development. In this work, the relationship between the innovational activitiy and the export performance of the bussinesses are researched. Datas were collected through a survey of 108 industrial firms that are active in Karaman province. Data were analyzed and inter-preted by using SPSS statistical software. Exports and innovation status, level of inno-vation, export performance and firm characteristics are determined of the bussinesses. The effects of innovation is examined to the export performance. As a result of research, almost all of the businesses are willing to make the inno-vation and most of them made the innovation. It is observed that export performance are positively effected with the increase by level of innovation. It is observed that there is a relationship between the innovation and the export performance and innovational pro-cesses contribute positively to the exportation. Testing the hypoTez, it is concluded that If the number of the employees in the company increases, that is the growth of the company, the possibility of making innovation will increase. If the Research and Devel-opment spends increase, the level of innovation will increase. If the market area ex-pands, innovation and export performance will increase, if the level of innovation in-crease, export performance will increase.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/449
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms