Now showing items 1-2 of 2

  • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2019)
   Amaç: Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlamada en büyük ve en önemli kommissural yoldur. Çalışmamızda şizofreni hastalarının sosyodemografik bilgileri ile MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve kontrol ...
  • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan (2019)
   Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlaması sebebiyle yüksek bilişsel işlevler üstlenir. En büyük ve en önemli kommissural yoldur. Algılamada, kognisyonda, öğrenme ve istemli motor koordinasyonda önemli rol oynar. ...