Now showing items 1-3 of 3

  • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2019)
   Amaç: Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlamada en büyük ve en önemli kommissural yoldur. Çalışmamızda şizofreni hastalarının sosyodemografik bilgileri ile MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve kontrol ...
  • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan (2019)
   Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlaması sebebiyle yüksek bilişsel işlevler üstlenir. En büyük ve en önemli kommissural yoldur. Algılamada, kognisyonda, öğrenme ve istemli motor koordinasyonda önemli rol oynar. ...
  • ŞİZOFRENİ HASTALARININ KAN TAHLİL SONUÇLARI İLE CORPUS CALLOSUM ANATOMİSİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (INTERNATIONAL CONGRESS of SCIENCE CULTURE and EDUCATION, 2019)
   Corpus callosum is the white part of the brain that allows communication between the two hemispheres of the brain. Schizophrenia is a clinically and biochemically sophisticated disorder characterized by deformation in ...