Aile Yaşam Döngüsünün 3. Evresindeki ailelerde anne adayının psikososyal sağlığının evlilik uyumuna etkisi

  • Yazar/lar GÖKTAŞ KARAKURT, Müzeyyen
  • Tez Danışmanı AKDENİZ, Seher
  • Yayın Türü Diğer
  • Yayın Tarihi 2020
  • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/4840

Bu araştırma aile yaşam döngüsünün 3. Evresindeki ailelerde anne adayının psikososyal sağlığının evlilik uyumuna etkisini inceleyen bir araştırmadır. Araştırma çalışma grubunu, Van İlinin Merkez Edremit İlçesinin Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 18-35 yaş arası evli gebe kadın oluşturmuştur. Çalışma grubuna uygun örnekleme tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırma Haziran 2019 tarihinde başlayıp, Temmuz 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Araştırmada Yıldız (2011) tarafından geliştirilen 46 madde ve 6 alt grubu olan Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ), Locke ve Wallace (1959) tarafından geliştirilen geçerlilik ve güvenirlik çalışması Tutarel Kışlak (1999) tarafından yapılan 15 maddeden oluşan Evlilikte Uyum Ölçeği (EUO) ve Gebe Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanacak verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programından yararlanılmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Gebelerin sosyo-demografik özellikleri, evliliğe ilişkin özellikleri ve gebeliğe ilişkin özelliklerine göre Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ve Evlilik Uyum Ölçeği puanlarının karşılaştırılmasında veri setinin normal dağılıma uyma durumu Kolmogorov-Smirnov testiyle incelenmiş ve normal dağılım olmadığından dolayı Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi gibi non-parametrik testler kullanılmıştır. Gebelerin Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ile Evlilik Uyum Ölçeği puanları arasındaki ilişki Spearman testiyle incelenmiştir. Anne adayının, Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği toplam puanlarının ortalaması 3,24±0,34'tür. Araştırmadaki katılımcıların Evlilik Uyum Ölçeği puanlarının ortalaması ise 45,63±7,61 olarak bulunmuştur. Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ve Evlilik Uyumu Ölçeği puanları arasındaki korelasyonlara bakıldığında aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak GPSDÖ toplam puanları arttıkça EUÖ puanları da artmaktadır. This investigation examines the effect of mother candidates psychosocial health on marriage harmony in 3 rd phase of family life cycle families. The research study group was formed by 18-35 years old married pregnant women who consulted to Family Health Center of Edremit Health Directorate of Van. The study group was reached with the appropriate sampling technique. The research started in June 2019 and finished in May 2020. In this research Evaluating the psychosocial Health in Pregnancy Sale which consists of 46 Makales and has 6 inferior groups and is developed by Yıldız (2011), the validity and security study developed by Wallece (1959) , The Harmony in Marriage Scale which is developed by Tutarel Kışlak (1999) and consists of 15 subjects and Pregnant Infurmation Form are used. In the analyzing process of the data that will be gaired during the research SPSS 24.0 pack programme is used. This research is a defining research and is created due to the relationship scanning model.The Evaluation Scale of Psychosocial Health in Pregnancy and marriage harmony scale points comparison's data sets being fit with normal distribution according to the social demografic features, features related with marriage and pregnancy is investigated by Kolmogorov-Smirnov test and because there is not a normal distribution non parametric tests like Mann-Whitney and Kruskal-Walls are used. The relationship between the evalvation of psychosocial health in pregnancy scale and marriage harmony scale points is examined by Spearman test. The mother candidates average of total points of the scale of evaluation of psychosocial health in pregnancy is 3,24±0,34. The average of total points of marriage harmony scale of the participants in this research is found as 45,63±7,61. If we look at the correlation between GPSDÖ and EUÖ we determine statistically meaningfull and positive directed correlations between the points they gained. Finally as the total points of GPSDÖ inaease the EUÖ points also increase.    

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Nisan 2024 05:55
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Aile Yaşam Döngüsünün 3. Evresindeki ailelerde anne adayının psikososyal sağlığının evlilik uyumuna etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Diğer
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÖKTAŞ KARAKURT, Müzeyyen
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
AKDENİZ, Seher
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2020-10-07T07:23:28Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-10-07T07:23:28Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma aile yaşam döngüsünün 3. Evresindeki ailelerde anne adayının psikososyal sağlığının evlilik uyumuna etkisini inceleyen bir araştırmadır. Araştırma çalışma grubunu, Van İlinin Merkez Edremit İlçesinin Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 18-35 yaş arası evli gebe kadın oluşturmuştur. Çalışma grubuna uygun örnekleme tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırma Haziran 2019 tarihinde başlayıp, Temmuz 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Araştırmada Yıldız (2011) tarafından geliştirilen 46 madde ve 6 alt grubu olan Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ), Locke ve Wallace (1959) tarafından geliştirilen geçerlilik ve güvenirlik çalışması Tutarel Kışlak (1999) tarafından yapılan 15 maddeden oluşan Evlilikte Uyum Ölçeği (EUO) ve Gebe Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanacak verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programından yararlanılmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Gebelerin sosyo-demografik özellikleri, evliliğe ilişkin özellikleri ve gebeliğe ilişkin özelliklerine göre Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ve Evlilik Uyum Ölçeği puanlarının karşılaştırılmasında veri setinin normal dağılıma uyma durumu Kolmogorov-Smirnov testiyle incelenmiş ve normal dağılım olmadığından dolayı Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi gibi non-parametrik testler kullanılmıştır. Gebelerin Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ile Evlilik Uyum Ölçeği puanları arasındaki ilişki Spearman testiyle incelenmiştir. Anne adayının, Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği toplam puanlarının ortalaması 3,24±0,34'tür. Araştırmadaki katılımcıların Evlilik Uyum Ölçeği puanlarının ortalaması ise 45,63±7,61 olarak bulunmuştur. Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ve Evlilik Uyumu Ölçeği puanları arasındaki korelasyonlara bakıldığında aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak GPSDÖ toplam puanları arttıkça EUÖ puanları da artmaktadır. This investigation examines the effect of mother candidates psychosocial health on marriage harmony in 3 rd phase of family life cycle families. The research study group was formed by 18-35 years old married pregnant women who consulted to Family Health Center of Edremit Health Directorate of Van. The study group was reached with the appropriate sampling technique. The research started in June 2019 and finished in May 2020. In this research Evaluating the psychosocial Health in Pregnancy Sale which consists of 46 Makales and has 6 inferior groups and is developed by Yıldız (2011), the validity and security study developed by Wallece (1959) , The Harmony in Marriage Scale which is developed by Tutarel Kışlak (1999) and consists of 15 subjects and Pregnant Infurmation Form are used. In the analyzing process of the data that will be gaired during the research SPSS 24.0 pack programme is used. This research is a defining research and is created due to the relationship scanning model.The Evaluation Scale of Psychosocial Health in Pregnancy and marriage harmony scale points comparison's data sets being fit with normal distribution according to the social demografic features, features related with marriage and pregnancy is investigated by Kolmogorov-Smirnov test and because there is not a normal distribution non parametric tests like Mann-Whitney and Kruskal-Walls are used. The relationship between the evalvation of psychosocial health in pregnancy scale and marriage harmony scale points is examined by Spearman test. The mother candidates average of total points of the scale of evaluation of psychosocial health in pregnancy is 3,24±0,34. The average of total points of marriage harmony scale of the participants in this research is found as 45,63±7,61. If we look at the correlation between GPSDÖ and EUÖ we determine statistically meaningfull and positive directed correlations between the points they gained. Finally as the total points of GPSDÖ inaease the EUÖ points also increase.    
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Effect Of Mother Candidates Psychosocial Health On Marriage Harmony In 3rd Phase Of Family Life Cycle Families
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/4840
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms