Show simple item record

dc.contributor.authorBAYRAM, Berna
dc.contributor.authorSANCIOĞLU, Sadrettin
dc.contributor.authorÇARBAŞ, Serdar
dc.date.accessioned2021-01-22T07:44:14Z
dc.date.available2021-01-22T07:44:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2687-5071
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4929
dc.description.abstractYüksek süneklik ve taşıma gücü gibi özelliklerinden dolayı çelik yapı sistemleri, diğer yapı türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yapının, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmak ve yanal ötelenmesini azaltmak için çelik çaprazlar kullanılmaktadır. Yapının tasarımında kullanılan çaprazların kesitleri, yönleri ve yerleri yapının yatay yükler altında farklı davranışlar göstermesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, dışmerkez diyagonal çelik çaprazlar, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE–2018) yönetmeliğine uygun şekilde teşkil edilmişlerdir. Ayrıca, dışmerkez diyagonal çaprazların deprem etkisi altındaki yapısal davranışları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY–2018) esaslarına göre eşdeğer deprem yükü çözüm yöntemi kullanılarak irdelenmiştir. Tasarım örneği olarak; X yönünde altı, Y yönünde üç açıklığa sahip beş katlı çapraz eklenmemiş bir çelik yapı ve dışmerkez diyagonal çelik çaprazlar eklenmiş bir çelik yapı olmak üzere iki yapı modeli karşılaştırılmıştır. Yapısal modeller, yapıda oluşan yer değiştirmeler, periyotlar ve yapı ağırlıkları bakımından birbirleri ile kıyaslanmışlardır. Bu çalışma sonucunda çelik diyagonal çaprazların yapıya eklenmesi ile kesitler optimize edilmiş ve yapı ağırlığında azalmalar gözlemlenmiştir. Yapı ağırlığının azalması ile hem yapıya etkiyecek deprem yükleri hem de yapının yatay ötelenmeleri önemli miktarda azalmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectÇelik Yapılaren_US
dc.subjectDışmerkez Diyagonal Çelik Çaprazen_US
dc.subjectÇelik Yapı Yönetmeliklerien_US
dc.titleÇelik Bir Yapıda Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Eccentrical Diagonal Braces on a Steel Structureen_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record