Gebelerdeki Asemptomatik Bakteriüri: Sıklığı, Antimikrobiyal Duyarlılık Profili, Etken Mikroorganizmalar ve Risk Faktörleri

Asemptomatik bakteriüri (ASB) idrar yolu infeksiyonlarının belirgin belirtileri olmadan idrarda bakteri varlığı olarak tanımlanmaktadır. Asemptomatik bakteriüri hamilelik sırasında ortaya çıkmakta olup hamilelik sırasında tedavi edilmediğinde olumsuz maternal ve perinatal sonuçlarla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız bölgemizde kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran gebelerdeki ASB görülme sıklığını, ilişkili risk faktörlerini, bakteriüriye sebep olan mikroorganizmaları ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemektir. Üniversite hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine 1 Ocak 2017-1 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üstü tüm gebeler dahil edildi. Hastalara ait demografik özellikler, risk faktörleri, laboratuvar bulguları, hastaların klinik kayıtlarından elde edildi. İdrar örnekleri aseptik koşullarda toplandı. Elde edilen örnekler rutin makroskopi, mikroskopi incelemesi ve uygun besiyerlerine ekilerek kültüre edildi. Kültürde anlamlı üreme olan plaklardaki mikrobiyal izolatlar konvensiyonel metotlar ile tanımlandı. Tüm bakteriyel izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi için Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Veriler SPSS versiyon 24 yazılımı ile analiz edildi ve tüm durumlarda, 0.05’in altındaki p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmaya toplam 410 gebe dahil edildi. Kültürde üreme olan 32 hasta vaka grubuna, kültürde üreme olmayan 378 hasta ise kontrol grubuna dahil edildi. Ortalama yaş 30.29 ± 5.61 (18-45 yaş) olarak bulundu. ASB görülme sıklığı %7.8 idi. Doğum sayısı ile ASB arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptandı. İstatistiksel analiz sonucuna göre, 2 doğum yapan gebelerin, 1 doğum yapanlara göre ASB’ye yakalanma riski 0.056 kat, 3 doğum yapan gebelerin, 2 doğum yapanlara göre ASB’ye yakalanma riskinin ise 0.045 kat arttığı belirlendi (Doğum sayısı, 1, OR: 0,148, % 95 GA: (0.023-0.957), 2, OR: 0,056, % 95 GA: (0.006-0.580), 3, OR: 0.045 % 95 GA: (0.002-0.870), P< .005). İzole edilen mikroorganizmalar içerisinde en baskın tür Escherichia coli (%59.4) olup bunu Enterobacter aerogenes (%15.7), Staphylococcus aureus (%9.4) izledi. İzolatlar, nitrofurantoin (%93.75), amikasin (%93.75), tetrasiklin (%93.10) ve trimetoprim-sülfametoksazol (%87.5) antibiyotiklere duyarlı idi. ASB gebelerde önemli oranda yüksektir. Düşük ve erken doğum için bir risk faktörü olan ASB varlığının gebelik sırasında taranması ve tedavi edilmesi önemlidir. Gebelerin ASB açısından taranması ve tedavi edilmesi, gebelik komplikasyonları ve ilişkili advers doğum sonuçlarının önlenmesini de sağlayacaktır. Gebelerin tedavisinde antibiyotik duyarlılık testi sonuçları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Gebelerdeki Asemptomatik Bakteriüri: Sıklığı, Antimikrobiyal Duyarlılık Profili, Etken Mikroorganizmalar ve Risk Faktörleri
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
TOKAK, Semih
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ERİÇ HORASANLI, Jule
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Wos
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Scopus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gebelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Asemptomatik Bakteriüri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Antimikrobiyal Duyarlılık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Risk Faktörleri
Yayıncı
(dc.publisher)
Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2021-01-22T07:54:52Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2021-01-22T07:54:52Z
ISSN
(dc.identifier.issn)
1300-932X
Açıklama
(dc.description)
ASB
Özet
(dc.description.abstract)
Asemptomatik bakteriüri (ASB) idrar yolu infeksiyonlarının belirgin belirtileri olmadan idrarda bakteri varlığı olarak tanımlanmaktadır. Asemptomatik bakteriüri hamilelik sırasında ortaya çıkmakta olup hamilelik sırasında tedavi edilmediğinde olumsuz maternal ve perinatal sonuçlarla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız bölgemizde kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran gebelerdeki ASB görülme sıklığını, ilişkili risk faktörlerini, bakteriüriye sebep olan mikroorganizmaları ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemektir. Üniversite hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine 1 Ocak 2017-1 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üstü tüm gebeler dahil edildi. Hastalara ait demografik özellikler, risk faktörleri, laboratuvar bulguları, hastaların klinik kayıtlarından elde edildi. İdrar örnekleri aseptik koşullarda toplandı. Elde edilen örnekler rutin makroskopi, mikroskopi incelemesi ve uygun besiyerlerine ekilerek kültüre edildi. Kültürde anlamlı üreme olan plaklardaki mikrobiyal izolatlar konvensiyonel metotlar ile tanımlandı. Tüm bakteriyel izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi için Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Veriler SPSS versiyon 24 yazılımı ile analiz edildi ve tüm durumlarda, 0.05’in altındaki p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmaya toplam 410 gebe dahil edildi. Kültürde üreme olan 32 hasta vaka grubuna, kültürde üreme olmayan 378 hasta ise kontrol grubuna dahil edildi. Ortalama yaş 30.29 ± 5.61 (18-45 yaş) olarak bulundu. ASB görülme sıklığı %7.8 idi. Doğum sayısı ile ASB arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptandı. İstatistiksel analiz sonucuna göre, 2 doğum yapan gebelerin, 1 doğum yapanlara göre ASB’ye yakalanma riski 0.056 kat, 3 doğum yapan gebelerin, 2 doğum yapanlara göre ASB’ye yakalanma riskinin ise 0.045 kat arttığı belirlendi (Doğum sayısı, 1, OR: 0,148, % 95 GA: (0.023-0.957), 2, OR: 0,056, % 95 GA: (0.006-0.580), 3, OR: 0.045 % 95 GA: (0.002-0.870), P< .005). İzole edilen mikroorganizmalar içerisinde en baskın tür Escherichia coli (%59.4) olup bunu Enterobacter aerogenes (%15.7), Staphylococcus aureus (%9.4) izledi. İzolatlar, nitrofurantoin (%93.75), amikasin (%93.75), tetrasiklin (%93.10) ve trimetoprim-sülfametoksazol (%87.5) antibiyotiklere duyarlı idi. ASB gebelerde önemli oranda yüksektir. Düşük ve erken doğum için bir risk faktörü olan ASB varlığının gebelik sırasında taranması ve tedavi edilmesi önemlidir. Gebelerin ASB açısından taranması ve tedavi edilmesi, gebelik komplikasyonları ve ilişkili advers doğum sonuçlarının önlenmesini de sağlayacaktır. Gebelerin tedavisinde antibiyotik duyarlılık testi sonuçları mutlaka dikkate alınmalıdır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Seri Adı ve Numarası
(dc.relation.ispartofseries)
25,4
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/4930
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms