Kadınlarda Travmatik Doğum Algısı ve Anne-Bebek Bağlanma Durumlarının İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmada, kadınlarda travmatik doğum algısı ve anne bebek bağlanmasını etkileyen faktörler ile travmatik doğum algısı ve anne bebek bağlanması arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma; Konya ilinde bulunan özel bir hastanenin kadın-doğum polikliniklerine başvuran doğum sonrası 1-7. gününde olan 212 kadın ile 01.12.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; anket formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği ve Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların, %53,3’ü 26-34 yaş arası, % 75,9’unun evlenme yaşı 19 yaş ve üstü, % 34,9’u üniversite mezunudur. Travmatik Doğum Algısı Ölçek puanları doğum şekli grubunda istatistiksel farklı iken (p<0,05; her biri için), Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği puanları, evlenme yaşı ve eğitim durumu gruplarında istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (p<0,05; her biri için). Çalışmaya katılan kadınların TDAÖ puan ortalamaları 72,53±23,95 iken, ABBÖ puan ortalaması 3,31±3,14olarak hesaplanmıştır. TDAÖ puan ortalaması ile ABBÖ puan ortalaması arasında aynı yönde zayıf ancak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Travmatik Doğum Algısı; vajinal doğum veya sezaryen olma durumuna göre farklılık gösterirken, anne-bebek bağlanmasının ise evlenme yaşı ve eğitim durumundan etkilendiği görülmektedir. Kadınlarda travmatik doğum algısı arttıkça anne bebek bağlanmasında yaşanan sorunlarında arttığı bulunmuştur. Kadınlarda travmatik doğum algısına neden olan faktörlerin azaltılması doğum sonrası anne-bebek bağlanmasını iyileştireceğinden, doğum eylemi boyunca kadınların sürekli desteklenmesi ve doğum sonu süreçte anne-bebek bağlanmasını gerçekleştirilmesi için ebelik hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kadınlarda Travmatik Doğum Algısı ve Anne-Bebek Bağlanma Durumlarının İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Elif
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ŞAŞMAZ, Sinem
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇAKIROĞLU, Sultan
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZDOĞAN, Şeyma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAY, Fatma
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Travma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Doğum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yenidoğan
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anne
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bağlanma
Yayıncı
(dc.publisher)
Anadolu Ebeler Derneği Kongresi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2021-01-22T08:00:15Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2021-01-22T08:00:15Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmada, kadınlarda travmatik doğum algısı ve anne bebek bağlanmasını etkileyen faktörler ile travmatik doğum algısı ve anne bebek bağlanması arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma; Konya ilinde bulunan özel bir hastanenin kadın-doğum polikliniklerine başvuran doğum sonrası 1-7. gününde olan 212 kadın ile 01.12.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; anket formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği ve Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların, %53,3’ü 26-34 yaş arası, % 75,9’unun evlenme yaşı 19 yaş ve üstü, % 34,9’u üniversite mezunudur. Travmatik Doğum Algısı Ölçek puanları doğum şekli grubunda istatistiksel farklı iken (p<0,05; her biri için), Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği puanları, evlenme yaşı ve eğitim durumu gruplarında istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (p<0,05; her biri için). Çalışmaya katılan kadınların TDAÖ puan ortalamaları 72,53±23,95 iken, ABBÖ puan ortalaması 3,31±3,14olarak hesaplanmıştır. TDAÖ puan ortalaması ile ABBÖ puan ortalaması arasında aynı yönde zayıf ancak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Travmatik Doğum Algısı; vajinal doğum veya sezaryen olma durumuna göre farklılık gösterirken, anne-bebek bağlanmasının ise evlenme yaşı ve eğitim durumundan etkilendiği görülmektedir. Kadınlarda travmatik doğum algısı arttıkça anne bebek bağlanmasında yaşanan sorunlarında arttığı bulunmuştur. Kadınlarda travmatik doğum algısına neden olan faktörlerin azaltılması doğum sonrası anne-bebek bağlanmasını iyileştireceğinden, doğum eylemi boyunca kadınların sürekli desteklenmesi ve doğum sonu süreçte anne-bebek bağlanmasını gerçekleştirilmesi için ebelik hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması gerekmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Investigation Of Travmatic Childbirth Perception And Mother-Infant Attachment İn Women
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/4937
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms