Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Boyun Pozisyon Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Amaç: Son zamanlarda “akıllı telefon bağımlılığı” birçok toplumda önemli bir sorun haline gelmiş, internet temelli faaliyetlerin madde kullanımı ile benzer seviyelerde bağımlılığa neden olduğu rapor edilmiştir. Eklem pozisyon hissi önceden öğrenilen eklem pozisyonunun, birey tarafından aktif ya da pasif olarak tekrarlanmasıdır. Bu çalışma genç bireylerde akıllı telefon bağımlılığı ile boyun pozisyon hissi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç - Yöntem: Çalışmaya servikal dejeneratif hastalık tanısı bulunmayan 36 birey (yaş ortalaması: 21.72±1.52 yıl) dahil edilmiştir. Bu bireylerin demografik verileri kaydedilmiş, akıllı telefon bağımlılığı Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form (ATBÖ-KF) ile, boyun pozisyonunun nötralden sapma değerleri ve boyun pozisyon hatası Cervical Range of Motion Deluxe (CROM) cihazı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızın sonuçlarına göre ATBÖ-KF skorları ile başın frontal düzlem (sağ lateral fleksiyon)(r=-0.494, p=0.003) ve horizontal düzlemdeki (sağ rotasyon) (r=0.391, p=0.029) nötralden sapma değerleri arasında anlamlı ilişki bulunurken boyun pozisyon hatası değerleri ile arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0.05). Sonuçlar: Çalışmamız akıllı telefon bağımlılığı skorları ile frontal ve horizantal düzlemde nötralden sapma değerleri arasında anlamlı ilişki olduğunu, boyun pozisyon hissi ile arasında ise anlamlı ilişki olmadığını göstermiştir. Bu durumun akıllı telefon kullanırken boynun aldığı uzun süreli hatalı pozisyon ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Benzer araştırmaların daha farklı ve daha geniş örneklemler üzerinde gerçekleştirilmesi literatürün çeşitlilik göstermesine ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.

Erişime Açık
Görüntülenme
27
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
22 Temmuz 2024 04:31
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Boyun Pozisyon Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Son zamanlarda “akıllı telefon bağımlılığı” birçok toplumda önemli bir sorun haline gelmiş, internet temelli faaliyetlerin madde kullanımı ile benzer seviyelerde bağımlılığa neden olduğu rapor edilmiştir. Eklem pozisyon hissi önceden öğrenilen eklem pozisyonunun, birey tarafından aktif ya da pasif olarak tekrarlanmasıdır. Bu çalışma genç bireylerde akıllı telefon bağımlılığı ile boyun pozisyon hissi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç - Yöntem: Çalışmaya servikal dejeneratif hastalık tanısı bulunmayan 36 birey (yaş ortalaması: 21.72±1.52 yıl) dahil edilmiştir. Bu bireylerin demografik verileri kaydedilmiş, akıllı telefon bağımlılığı Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form (ATBÖ-KF) ile, boyun pozisyonunun nötralden sapma değerleri ve boyun pozisyon hatası Cervical Range of Motion Deluxe (CROM) cihazı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızın sonuçlarına göre ATBÖ-KF skorları ile başın frontal düzlem (sağ lateral fleksiyon)(r=-0.494, p=0.003) ve horizontal düzlemdeki (sağ rotasyon) (r=0.391, p=0.029) nötralden sapma değerleri arasında anlamlı ilişki bulunurken boyun pozisyon hatası değerleri ile arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0.05). Sonuçlar: Çalışmamız akıllı telefon bağımlılığı skorları ile frontal ve horizantal düzlemde nötralden sapma değerleri arasında anlamlı ilişki olduğunu, boyun pozisyon hissi ile arasında ise anlamlı ilişki olmadığını göstermiştir. Bu durumun akıllı telefon kullanırken boynun aldığı uzun süreli hatalı pozisyon ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Benzer araştırmaların daha farklı ve daha geniş örneklemler üzerinde gerçekleştirilmesi literatürün çeşitlilik göstermesine ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2021-01-22T08:09:08Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2021-01-22T08:09:08Z
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Akıllı Telefon Bağımlılığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Boyun Pozisyon Hissi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Genç Bireyler
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AKDAM, Melike
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/4941
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms