Ebelik Öğrencilerinin Yeterlilikler Doğrultusunda Kendine Güven Durumlarının Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin mezun olmadan hemen önce, ICM yetkinliklerine, ilişkili faktörlere göre temel ebelik becerilerini ve mesleki güvenlerini incelemektir. Yöntem: Nicel araştırma yöntemi ve tanımlayıcı online anket tasarımı kullanılmıştır. Çalışmamızın evrenini Türkiye’de lisans düzeyinde Ebelik eğitimi veren 53 üniversite oluşturmaktadır. Çalışmada 2020/2021 Bahar Dönemi’nde mezun olabilecek tüm öğrencilere ulaşmak hedeflenmiş ancak gönüllülük esaslı olduğundan 763 Ebelik öğrencisi online anketi doldurmuştur. Online anket formumuz 9 adet demografik özellikler ve ICM’nin dört yeterlilik alanı altındaki becerileri içeren 85 adet yetkinliği içermektedir. Bulgular: Öğrencilerin %40,89’u 22 yaşında, %88,50’si devlet üniversitesinde okudu. Üniversite bölgesi olarak en yüksek oranda (%25,16) İç Anadolu Bölgesi, okumakta olunan üniversitede Tıp Fakültesi bulunma durumu ise %91,61 olarak bulundu. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ICM Yeterlilikleri alt boyutları ve toplam puan üzerinde etkili bulunurken gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05; her biri için). Alt boyutlar arasında en yüksek ortalama Postpartum Bakım (3,32±0,66), en düşük ortalama ise İntrapartum Bakıma (2,94±0,59) ait bulundu. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin, antenatal ve postpartum bakım konusunda kendilerine çok güvendiklerini, intrapartum ve yenidoğan bakımları konusunda ise daha az güven duygusu yaşadıklarını göstermektedir. Güven duygusunu etkileyen pek çok alt faktör olduğu görülmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
23
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Temmuz 2024 03:53
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Yayıncı
(dc.publisher)
Anadolu Ebeler Derneği Kongresi
Eser Adı
(dc.title)
Ebelik Öğrencilerinin Yeterlilikler Doğrultusunda Kendine Güven Durumlarının Belirlenmesi
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin mezun olmadan hemen önce, ICM yetkinliklerine, ilişkili faktörlere göre temel ebelik becerilerini ve mesleki güvenlerini incelemektir. Yöntem: Nicel araştırma yöntemi ve tanımlayıcı online anket tasarımı kullanılmıştır. Çalışmamızın evrenini Türkiye’de lisans düzeyinde Ebelik eğitimi veren 53 üniversite oluşturmaktadır. Çalışmada 2020/2021 Bahar Dönemi’nde mezun olabilecek tüm öğrencilere ulaşmak hedeflenmiş ancak gönüllülük esaslı olduğundan 763 Ebelik öğrencisi online anketi doldurmuştur. Online anket formumuz 9 adet demografik özellikler ve ICM’nin dört yeterlilik alanı altındaki becerileri içeren 85 adet yetkinliği içermektedir. Bulgular: Öğrencilerin %40,89’u 22 yaşında, %88,50’si devlet üniversitesinde okudu. Üniversite bölgesi olarak en yüksek oranda (%25,16) İç Anadolu Bölgesi, okumakta olunan üniversitede Tıp Fakültesi bulunma durumu ise %91,61 olarak bulundu. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ICM Yeterlilikleri alt boyutları ve toplam puan üzerinde etkili bulunurken gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05; her biri için). Alt boyutlar arasında en yüksek ortalama Postpartum Bakım (3,32±0,66), en düşük ortalama ise İntrapartum Bakıma (2,94±0,59) ait bulundu. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin, antenatal ve postpartum bakım konusunda kendilerine çok güvendiklerini, intrapartum ve yenidoğan bakımları konusunda ise daha az güven duygusu yaşadıklarını göstermektedir. Güven duygusunu etkileyen pek çok alt faktör olduğu görülmektedir.
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2021-01-22T10:13:20Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2021-01-22T10:13:20Z
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Travma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Doğum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yenidoğan
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anne
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bağlanma
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Determining Self-Confidence Of Midwifery Students In Line With Their Competencies
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAY, Fatma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYINER, Fatma Deniz
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SHARMA, Bharati
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/4997
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms