Recent Submissions

 • Thumbnail

  Enhancing monthly lake levels forecasting using heuristic regression techniques with periodicity data component: application of Lake Michigan 

  DEMİR, Vahdettin (Theoretical and Applied Climatology, 2022-02-21)
  This study investigates the accuracy of three diferent techniques with the periodicity component for estimating monthly lake levels. The three techniques are multivariate adaptive regression splines (MARS), least-square ...
 • Thumbnail

  Trend analysis of lakes and sinkholes in the Konya Closed Basin, in Turkey 

  DEMİR, Vahdettin (Natural Hazards, 2022-04-15)
  This study aims to investigate the trend of water-level changes in lakes (Lake Tuz and Lake Beyşehir) and sinkholes (Timraş and Kızören) in the Konya Closed Basin located in Turkey. Water-level changes in these lakes and ...
 • Thumbnail

  Forecasting of solar radiation using different machine learning approaches 

  DEMİR, Vahdettin; ÇITAKOĞLU, Hatice (Neural Computing and Applications, 2022-09-23)
  In this study, monthly solar radiation (SR) estimation was performed using five different machine learning-based approaches. The models used are support vector machine regression (SVMR), long short-term memory (LSTM), ...
 • Thumbnail

  Neurocomputing intelligence models for lakes water level forecasting: a comprehensive review 

  DEMİR, Vahdettin; YASEEN, Zaher Mundher (Neural Computing and Applications, 2022-09-10)
  Hydrological processes forecasting is an essential step for better water management and sustainability. Among several hydrological processes, lake water level (LWL) forecasting is one of the significant processes within ...
 • Thumbnail

  Developing numerical equality to regional intensity–duration–frequency curves using evolutionary algorithms and multi‑gene genetic programming 

  ÇITAKOĞLU, Hatice; DEMİR, Vahdettin (Acta Geophysica, 2022-08-24)
  This study aims to carry out regional intensity−duration−frequency (IDF) equality using the relationship with IDF obtained from point frequency analysis. Eleven empirical equations used in the literature for seven climate ...
 • Thumbnail

  Türkiye’nin uzun dönem ortalama sıcaklık (°C) değerlerinin üç farklı enterpolasyon yöntemi ile tahmini 

  YILMAZ, Cavit Berkay; BODU, Hilal; YÜCE, Ethem Sabri; DEMİR, Vahdettin; SEVİMLİ, Mehmet Faik (Geomatik, 2021-09-20)
  Bu çalışmada, Türkiye'nin uzun vadeli aylık ortalama sıcaklıkları üç farklı enterpolasyon yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Sıcaklıklar komşu ölçüm istasyonlarına ait enlem-boylam özellikleri ve Ters Mesafe Ağırlıklı ...
 • Thumbnail

  Modeling of annual maximum flows with geographic data components and artificial neural networks 

  ÇUBUKÇU, Aslı; DEMİR, Vahdettin; SEVİMLİ, Mehmet Faik (International Journal of Engineering and Geosciences, 19-10-20)
  The flow rate at which the instantaneous maximum flow is recorded throughout the year is called the Annual Maximum Flow (AMF). These flow rates often cause disasters such as floods. Snow melts and extreme precipitation ...
 • Thumbnail

  Model-Ağacı (M5-tree) yaklaşımı ile HELIOSAT tabanlı güneş radyasyonu tahmini 

  DEMİRGÜL, Taha; DEMİR, Vahdettin; SEVİMLİ, Mehmet Faik (Geomatik, 15-02-20)
  Solar radyasyon (SR), enerji dönüşümü, meteoroloji, tarım ve hayvancılık ile ilgili çalışmalar için önemli bir parametredir. Solar radyasyonun belirlenebilmesi için gereken alıcıların tüm noktalar için temin edilememesinden ...
 • Thumbnail

  Katkı malzemelerinin fazla kullanılmasının betona etkisi: Vaka analizi 

  İLGÜN, Abdulkerim; TÜRKER, İlker Yılmaz; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; Çöğürcü, Mustafa Tolga (Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Engineering and Natural Sciences, 2020-12-29)
  Dünya’da beton katkı malzemeleri 1870’li yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. 1930’lı yılların başından itibaren su azaltıcı katkılar ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlamıştır. Bu tür katkılar 1940-1960 yılları ...
 • Thumbnail

  Kademeli Lif Takviyeli Kompozit Beton Kirişlerin Eğilme Davranışı 

  MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; ÖZÜTOK, Atilla; SALKIM, Serkan; ÇAĞLAR, Oğuzhan; KIRCA, Gökalp; ERTÜRK, Kadirhan; ACAR, Mesut (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-11-30)
  Bu çalışmada kademeli lif takviyeli kompozit kirişlerin eğilme dayanımları araştırılmıştır. Beton hacmine oranla %2 oranında lif (çelik ve makro sentetik polipropilen lif/MS) takviyeli karışımlar hazırlanmıştır. Katmanın ...
 • Thumbnail

  Tek Katlı Duvar Deformasyonunun Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi 

  İLGÜN, Abdulkerim; ZIA, Ahmad Javid; DEMİR, Vahdettin; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; SANCIOĞLU, Sadrettin (Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 2021)
  Görüntü işleme tekniği son zamanlarda mühendislik problemlerinin çözümlerinde sıkça kullanılmaktadır. Mühendislik çalışmalarında kullanılan görüntü işleme tekniği uygulamalarında malzemenin ilk durumu ile değişimden ...
 • Thumbnail

  Macro and Polypropropylene fiber effect on reinforced concrete beams with insufficient lap splice length 

  AKIN, Süleyman Kamil; KARTAL, Saruhan; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; SANCIOĞLU, Sadrettin; ZIA, Ahmad Javid; İLGÜN, Abdulkerim (Case Studies in Construction Materials, 2022-06)
  For longer spans of reinforced concrete elements, design codes dictate the use of sufficient lap splice length. Insufficient lap splice length decreases the flexural strength and ductility of reinforced concrete (RC) beams, ...
 • Thumbnail

  Farklı Dolgu Duvar Malzemelerinin ve Planda Yerleşimlerinin Betonarme Bir Yapının Davranışına Etkisi 

  SANCIOĞLU, Sadrettin; SOYDOĞAN, Hasan Furkan; CAN, Hüsnü (Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2022-07-31)
  Betonarme yapıların hesaplanmasında ve projelendirilmesinde her ne kadar dolgu duvarların etkisi ihmal edilse de dolgu duvarların yapının dayanımına ve rijitliğine etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada boşluklu fabrika ...
 • Thumbnail

  Farklı Soğuk Derz Birleşim Detaylarına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları 

  AKIN, Süleyman Kamil; KARTAL, Saruhan; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; ZIA, Ahmad Javid; SANCIOĞLU, Sadrettin (Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2022-07-31)
  Mevcut çalışmada betonarme kirişlerde soğuk derz tipi birleşimin kiriş eğilme davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda toplam yedi adet kirişin dört nokta eğilme testleri gerçekleştirilmiştir. Bu kirişler ...
 • Thumbnail

  Buckling Performance of Thin-Walled Filled Steel Columns 

  İLGÜN, Abdulkerim; ZIA, Ahmad Javid; SANCIOĞLU, Sadrettin; SOYDOĞAN, Hasan Furkan; KÖKLÜ, Münife Hanım; ARIBAŞ, Semih; BAYRAM, Berna (Turkish Journal of Engineering, 2023-07-05)
  Concrete-filled composite elements have recently gained popularity as beams and columns all over the world. They have advantages similar to reinforced concrete elements, such as the moulding process and the lack of maintenance ...
 • Thumbnail

  Stenli Kompozit Kirişlerin Eğilme Etkisinde Deneysel İncelenmesi 

  İLGÜN, Abdulkerim; BAYRAM, Berna; SANCIOĞLU, Sadrettin (8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı 2022, 2022-10-15)
  Bu çalışmada kapsamında beton dolgulu çelik kirişlere stent eklenerek eğilme etsi altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 114,3x3 mm dairesel kesitli 7 adet profil, 90x90 mm kare kesitli 8 adet profil ve 80x100 mm ...
 • Thumbnail

  Farklı Merkezi ve Dışmerkezi Çelik Çaprazların Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi 

  VURAL, Havva Betül; SELEN, Sena; SANCIOĞLU, Sadrettin (2nd International Conference on Innovative Academic Studies, 2023-02-07)
  Çelik yapıların çerçeve sistemi; moment aktaran çelik çerçeveli, merkezi çaprazlı çelik çerçeveli ve dışmerkezi çaprazlı çelik çerçeveli olarak tasarlanmaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği- 2018’de 5 farklı merkezi ...
 • Thumbnail

  Prevention of torsional irregularity in steel structures via brace members 

  SANCIOĞLU, Sadrettin; VURAL, Havva Betül; SELEN, Sena; ÇARBAŞ, Serdar; İLGÜN, Abdulkerim (2nd Advanced Engineering Days, 2022-03-16)
  Steel structures can be designed using moment-resisting frame systems or braced framesystems. Torsional irregularities can occur in non-symmetrical structures designed withmoment-resisting steel frame systems. These torsional ...
 • Thumbnail

  Debi-Sürek Eğrisi Yardımıyla Taban Akımının Hesaplaması: Samsun Kürtün Irmağı Örneği 

  DEMİR, Vahdettin; TONA, Aziz Uğur (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-04)
  Taban akımı yağış miktarı azaldığında veya kurak zamanlarda yağış olmadığında nehrin kurumasını engeller ve nehirdeki akışın devamlılığını sağlar. Ayrıca taban (baz) akımı çok yağış alan ve kar erimesinin uzun süre devam ...
 • Thumbnail

  Sezgisel Regresyon Teknikleri ile Sayısal Yükseklik Modellenmesi 

  DEMİR, Vahdettin; ÇUBUKÇU, Esra, Aslı (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-04)
  Bu çalışmada, Samsun Mert Irmağı Havzası’nda, hâlihazır haritalardan temin edilmiş yatay ve düşey koordinat bilgilerinin yer aldığı noktalardan yükseklik değerleri, M5 model ağacı (M5-tree) ve çok değişkenli uyarlamalı ...

View more