Now showing items 1-1 of 1

    • El Yazısı Analizi İle İnsanların Kişilik Özelliklerinin Tespit Edilmesi 

      MÜSEVİTOĞLU, Hilal (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-05)
      Teknoloji her geçen gün hızla artıyor olsa da yazının insan hayatındaki yeri başkadır. Bilginin sonraki kuşaklara birikimli bir şekilde aktarılmasında yazının önemi büyüktür. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerimizi de yazı ...