Now showing items 1-1 of 1

    • COVID-19'un Dış Ticarete Etkisi: Konya İli Örneği 

      ONGUN, Sevil (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
      Tarih boyunca insanlık, birçok salgın ile karşılaşmış ve buna karşı mücadele vermiştir. Salgınlara bağlı olarak meydana gelen siyasî, iktisâdî, ticarî ve sosyo-ekonomik krizler, diğer krizlerde oluşan problemlere kıyasla ...