Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   İhracatta Hedef Pazar Belirlemede Makro Çevre Unsurlarının Rolü 

   YILMAZ, Mustafa (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
   İhracata yönelik yeni pazarların seçilmesi sürecinde hedef pazar seçiminin işletmeler için önemi büyüktür. Uluslararası hedef pazar seçim sürecine girmeden önce işletmelerin pazarın genel koşullarını kavrayabilmesi için; ...