Show simple item record

dc.contributor.authorAKPINAR, Aynur
dc.contributor.authorATİKER, Mustafa
dc.date.accessioned2022-01-03T11:21:07Z
dc.date.available2022-01-03T11:21:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2757-7260
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5150
dc.description.abstractMaliyet muhasebesi günümüz koşullarında sadece üretilen ürünün maliyetini tespit etmek amacıyla değil, bir işletme için mevcut durumun tespiti, geleceğe yönelik öngörüde bulunma ve planlama yapma fonksiyonlarını yerine getiren önemli bir yönetim faktörüdür. Yapılan çalışmada hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede maliyet muhasebesi prensiplerine uygun şekilde işleyen bir maliyet yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu uygulama ile işletmenin üretim sürecinde ortaya çıkan gerçekçi maliyet verilerinin tespit edilmesi ve mevcut durumun analizinin yapılması amaçlanmıştır. İşletmenin gider yerleri belirlenmiş ve uygun maliyet sürücüleri kullanılarak dağıtımlar yapılmıştır. Sipariş maliyeti kartları ile toplam ve birim maliyetler tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan dağıtımlara ilişkin ilgili yevmiye kayıtları yapılmıştır. Çalışma neticesinde işletmede, sektörün taşıdığı özellikler nedeniyle sipariş maliyeti yönteminin kullanılması önerilmiştir. Böylece işletmenin mali tablolarında yer alan veriler arası tutarsızlıkların giderilebileceği öngörülmüştür. Ayrıca bu yöntem yoluyla elde edilecek şeffaf veriler ile yönetimin karar alma süreci, işletmeye verimlilik ve karlılık olarak katkı sağlayacak bir sürece dönüşebilecektir. Çalışma esnasında karşılaşılan kısıtlar uygulama yapılan işletme tarafından sınırlı veri paylaşımı yapılması ve alınan maliyet verilerinin gizli kalmasının istenmesidir. Cost accounting is not only for the purpose of determining the cost of the product manufactred in present conditions, but also is an important management factor for a business that fulfills the functions of determining the current situation, making future plans and predictions. In this study, it was investigated the applicability of a cost method functioning in accordance with the principles of cost accounting in a business operating in the ready-mixed concrete sector. It is aimed to determine the realistic cost data arising in the production process of the business and to perform an analysis of the current situation through this application. Expense centers of the business were determined and distributed by using the appropriate cost drivers. Total and unit costs were determined with job order cost sheets. Related journal entries were also made with respect to the distributions made. As a result of the study, it is suggested to use job order costing method due to the characteristics had by the sector. In this way, it was estimated that inconsistencies between data included in the financial statements of the business can be eliminated. Additionally, with the transparent data obtained through this method, the decision-making process of management can be able to change into a process that will contribute to the business in terms of productivity and profitability. Limitations of the study are limited data sharing by the application company and the request to keep the cost data received confidential.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.subjectSipariş Maliyeti Yöntemien_US
dc.subjectMaliyet Sistemlerien_US
dc.subjectHazır Betonen_US
dc.subjectJob-Order Costing Methoden_US
dc.subjectCost Systemsen_US
dc.subjectReady-Mixed Concreteen_US
dc.titleHazır Beton Sektöründe Sipariş Maliyeti Yöntemi ve Bir Uygulamaen_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record