Show simple item record

dc.contributor.advisorGÜMÜŞ, Çağrı Doç. Dr.
dc.contributor.authorTENGİRŞEN, Aliye
dc.date.accessioned2022-01-03T13:05:42Z
dc.date.available2022-01-03T13:05:42Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5158
dc.description.abstractGrafik tasarım; bir mesajı iletme, bir ürün ya da hizmeti tanıtma amacı taşıyan görsel bir iletişim aracıdır. Grafik tasarımın kapsadığı en önemli etmenlerden biri olan tipografi harf, rakam ve sembollerin estetik olarak düzenlenerek basılı duruma getirilmesi sürecini oluşturmaktadır. Sözlü iletişimin akılda kalıcı olmaması nedeniyle görsel iletişim işlevinde kullanılan mesaj, harflere anlam yüklenmesiyle hedef kitleye başarılı bir şekilde iletilmektedir. Tipografik tasarımlarda kullanılan görsel unsurların tasarımcı tarafından bilginin farklı ve özgün duruma getirilerek yansıtılması, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmaktadır. Tasarımlarda iletilen mesajların yaratıcı ve anlaşılır olması, hedef kitlede daha uzun süre izlenme sağlayarak o ürün ya da hizmete yönelik harekete geçmesine katkıda bulunmaktadır. Tipografinin anlaşılır olması için yazı okunabilmelidir. Bu nedenle tipografik karakterler gözü yormamalı, algıda seçicilik oluşturmalı ve akıcı bir şekilde izlenebilmelidir. Yukarıda yapılan tanımlamalar ve ana fikre dayalı olarak bu çalışmada, literatür taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgular bölümünde reklamverenin amacına yönelik başarısına olumlu etki eden ve yaratıcı stratejiyle oluşturulmuş 2007-2020 yılları arasında Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) nun her yıl düzenlediği sergide ödüle layık görülen, araştırmanın örneklemi için seçilen 20 adet tipografik tasarım yer almaktadır. Seçilen tasarımlar tipografik, görsel kullanım, renk, boyut ve konum özellikleri göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Alanda uzman kişilerin görüşleri alınarak hazırlanan içerik analizi formu ve nitel araştırma yöntemiyle değerlendirilen tasarımların sonucunda; grafik tasarımın yetiştirdiği bireylerin problem çözümü yapabilmesine, yaratıcı düşünce ve farklı bakış açıları kazanabilmesine katkıda bulunmak araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectGrafik Tasarımen_US
dc.subjectGörsel İletişimen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectTipografien_US
dc.subjectReklamen_US
dc.titleGrafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşundan Ödül Almış Tipografik Tasarımların Yaratıcı Süreç ve Görsel Bütünlük Açısından İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record