Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devrinin İnançlı İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi

Türk hukuk sisteminde kanuni bir düzenlemesi bulunmayan inançlı işlemler; sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması olarak ve iktisadi hayatın gereklilikleri nedeniyle, hem doktrin hem de Yargıtay içtihatları ile benimsenmiş, sözleşmeye dayanan geçerli bir hukuki işlem türüdür. İnançlı işlemlerin Türk hukuk sistemindeki görünümü, kaynağını Roma hukukundaki “fiducia” işleminden almaktadır. Sui generis nitelikteki inanç sözleşmelerinin pozitif hukuktaki yerinin belirlenebilmesi için, kanuni düzenlemesi mevcut hukuki kavramlarla benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan mülkiyetin teminat amacıyla devrine yönelik inançlı işlemler; temel bir borç ilişkisinin taraflarınca, aralarındaki karşılıklı güvene dayanan inanç sözleşmesi aracılığıyla kurulmaktadır. İnanç sözleşmesiyle; inanan konumundaki borçlu, inanılan konumundaki alacaklıya bir taşınır veya taşınmazın mülkiyetini, borcunun teminatı olarak devretme yükümlülüğü altına girmektedir. İnanılanın yükümlülüğü ise taşınır veya taşınmazı inanç sözleşmesine uygun olarak kullanmak ve taraflar arasındaki borç ilişkisinin sona ermesiyle mülkiyeti inanana iade etmektir. Borç ilişkisinin taraflarınca inançlı işlemlerin tercih edilmesinin sebebi; bu işlemlerin, kanunlarla düzenlenen teminat işlemlerinden daha pratik ve alacaklı bakımından daha güvenilir bir yol sağlamasıdır. Mülkiyetin teminat amacıyla devrine yönelik inançlı işlemler, genel anlamda inançlı işlemlerin diğer görünümleri için de kabul edilen nitelikleri taşımakla birlikte; özellikle teminat amacıyla yapılması ve mülkiyetin devrine yönelik tâbi olduğu birtakım şekli kurallar bakımından önemli farklılıklar arz etmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
21
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Haziran 2024 16:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devrinin İnançlı İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SİLAY, İrem
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Taşınır Mülkiyeti
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Taşınmaz Mülkiyeti
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Teminat
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Mülkiyetin Devri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnançlı İşlem
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnanç Sözleşmesi
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
KİZİR, Mahmut
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T06:43:35Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T06:43:35Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Türk hukuk sisteminde kanuni bir düzenlemesi bulunmayan inançlı işlemler; sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması olarak ve iktisadi hayatın gereklilikleri nedeniyle, hem doktrin hem de Yargıtay içtihatları ile benimsenmiş, sözleşmeye dayanan geçerli bir hukuki işlem türüdür. İnançlı işlemlerin Türk hukuk sistemindeki görünümü, kaynağını Roma hukukundaki “fiducia” işleminden almaktadır. Sui generis nitelikteki inanç sözleşmelerinin pozitif hukuktaki yerinin belirlenebilmesi için, kanuni düzenlemesi mevcut hukuki kavramlarla benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan mülkiyetin teminat amacıyla devrine yönelik inançlı işlemler; temel bir borç ilişkisinin taraflarınca, aralarındaki karşılıklı güvene dayanan inanç sözleşmesi aracılığıyla kurulmaktadır. İnanç sözleşmesiyle; inanan konumundaki borçlu, inanılan konumundaki alacaklıya bir taşınır veya taşınmazın mülkiyetini, borcunun teminatı olarak devretme yükümlülüğü altına girmektedir. İnanılanın yükümlülüğü ise taşınır veya taşınmazı inanç sözleşmesine uygun olarak kullanmak ve taraflar arasındaki borç ilişkisinin sona ermesiyle mülkiyeti inanana iade etmektir. Borç ilişkisinin taraflarınca inançlı işlemlerin tercih edilmesinin sebebi; bu işlemlerin, kanunlarla düzenlenen teminat işlemlerinden daha pratik ve alacaklı bakımından daha güvenilir bir yol sağlamasıdır. Mülkiyetin teminat amacıyla devrine yönelik inançlı işlemler, genel anlamda inançlı işlemlerin diğer görünümleri için de kabul edilen nitelikleri taşımakla birlikte; özellikle teminat amacıyla yapılması ve mülkiyetin devrine yönelik tâbi olduğu birtakım şekli kurallar bakımından önemli farklılıklar arz etmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5175
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms