Türkiye’den Ulusötesi Göç Etmiş Ebeveynlerin Özyeterlik İnançları ve Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

Bu çalışma, Türkiye’den ulusötesi göç etmiş ebeveynlerin öz yeterlik inançları ve okul öncesi dönemdeki çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla nicel araştırma türünde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu ulusötesi göç etmiş ve 3-6 yaş arası okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlerdir. Ulusötesi göçmen olarak yaşayanlara ulaşabilmek amacıyla öncelikle göçmen olarak yaşadığı bilinen ailelere ulaşılmış, kartopu tekniği yoluyla kişiden kişiye ulaşarak 101 ebeveyne ulaşılmıştır. Veri toplama aracı google form tekniği ile uygulanmıştır. Gönüllülük esası ile farklı ülkelerde yaşayan ve okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlere mail ve telefon aracılığı ile veri toplama araçları gönderilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak Ebeveyn Kişisel Bilgi Formu ve Yenilenmiş Berkeley Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği (BPSE-R) uygulanmıştır. Ölçeklerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı korelasyon testleriyle; ikili değişkenler bağımsız gruplar t testiyle ve ikiden fazla değişkeni olan gruplar ise tek faktörlü varyans analiziyle değerlendirilmiştir. Yurt dışında 5 yıldan fazla yaşayan katılımcıların; görücü usulünde evlenenlerin, eşi 35 yaş ve altında olan ebeveynlerin; T.C. uyruğuna sahip olan ebeveynlerin; kendisi ve eşlerinin eğitim düzeyi lisans ve üzeri olanların; çocuk sayısı 3-4 ve üzeri olan katılımcıların ve eşlerinden destek alanların duygu düzenleme toplam puanları yüksektir. Bu araştırma verileri pozitif ebeveynliğin çocuk gelişimindeki yararlı etkilerini yeniden ortaya koymuştur. Yurt dışına göç etmiş ebeveynler üzerinde yapılan bu araştırmanın; Türkiye’de yaşamına devam eden ebeveynler üzerinde yapılması planlanan araştırmalara, başka açıdan bakmak için fırsat oluşturacağı öngörülmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
21
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
22 Temmuz 2024 05:36
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Türkiye’den Ulusötesi Göç Etmiş Ebeveynlerin Özyeterlik İnançları ve Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜVENER, Elif
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ulusötesi Göçmen Ebeveyn
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Okul Öncesi Dönem
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebeveyn Öz Yeterlik İnançları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Duygu Düzenleme Becerileri
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T06:47:49Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T06:47:49Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışma, Türkiye’den ulusötesi göç etmiş ebeveynlerin öz yeterlik inançları ve okul öncesi dönemdeki çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla nicel araştırma türünde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu ulusötesi göç etmiş ve 3-6 yaş arası okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlerdir. Ulusötesi göçmen olarak yaşayanlara ulaşabilmek amacıyla öncelikle göçmen olarak yaşadığı bilinen ailelere ulaşılmış, kartopu tekniği yoluyla kişiden kişiye ulaşarak 101 ebeveyne ulaşılmıştır. Veri toplama aracı google form tekniği ile uygulanmıştır. Gönüllülük esası ile farklı ülkelerde yaşayan ve okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlere mail ve telefon aracılığı ile veri toplama araçları gönderilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak Ebeveyn Kişisel Bilgi Formu ve Yenilenmiş Berkeley Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği (BPSE-R) uygulanmıştır. Ölçeklerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı korelasyon testleriyle; ikili değişkenler bağımsız gruplar t testiyle ve ikiden fazla değişkeni olan gruplar ise tek faktörlü varyans analiziyle değerlendirilmiştir. Yurt dışında 5 yıldan fazla yaşayan katılımcıların; görücü usulünde evlenenlerin, eşi 35 yaş ve altında olan ebeveynlerin; T.C. uyruğuna sahip olan ebeveynlerin; kendisi ve eşlerinin eğitim düzeyi lisans ve üzeri olanların; çocuk sayısı 3-4 ve üzeri olan katılımcıların ve eşlerinden destek alanların duygu düzenleme toplam puanları yüksektir. Bu araştırma verileri pozitif ebeveynliğin çocuk gelişimindeki yararlı etkilerini yeniden ortaya koymuştur. Yurt dışına göç etmiş ebeveynler üzerinde yapılan bu araştırmanın; Türkiye’de yaşamına devam eden ebeveynler üzerinde yapılması planlanan araştırmalara, başka açıdan bakmak için fırsat oluşturacağı öngörülmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5179
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms