Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZTÜRK, Ali
dc.contributor.authorDAĞLI, İlker
dc.date.accessioned2022-01-04T06:52:14Z
dc.date.available2022-01-04T06:52:14Z
dc.date.issued2020-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5184
dc.description.abstractCoğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) coğrafi ve sözel verilerin birleşiminden oluşan yapılardır. Bu yapılar haritalar üreterek ve bu üretilen haritaları kullanarak karmaşık problemlerin giderilmesini sağlar. CBS’nin belediyeler, meteoroloji, arama kurtarma, lojistik, askeri uygulamalar gibi geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. CBS oluşturabilmek için lisanslı ve açık kaynak olmak üzere pek çok yazlım bulunmaktadır. Lisanslı yazılımların bazılarının hem maliyetinin yüksek olması hem de kapalı olması nedeniyle bu çalışmada açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmıştır. Vatandaşların hizmet kalitesini artırmak, yönetimin karar verme sürecini kolaylaştırmak, vergi kayıp kaçaklarının önlenmesi vb. amaçlarla pek çok belediyede CBS’nin kurulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında CBS’nin belediye verileri üzerinde açık kaynak teknolojiler kullanılarak uygulanması üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın amacı CBS’nin incelenerek, sistemi kurabilmek için ihtiyaç olan açık kaynak teknolojilerin kullanılarak, lisans maliyeti olmadan tasarlanan CBS’nin belediyeye ait YBS ve harita verilerinin yönetilmesinde kullanılacak örnek bir uygulamanın sunulmasını sağlayarak hem vatandaşlara hem de belediye içerisindeki yönetici, memurlara sağlayacağı faydaları göstermektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectCBSen_US
dc.subjectWeb CBSen_US
dc.subjectAçık Kaynak CBS Teknolojilerien_US
dc.subjectYBSen_US
dc.subjectHaritaen_US
dc.titleCoğrafi Bilgi Sistemlerinin Açık Kaynak Teknolojilerle Belediye Verilerinin Yönetilmesinde Kullanılmasıen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record