Ergenlerin Algıladığı Anne-Baba Tutumlarının Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi

Ergenlik dönemi; fiziksel, cinsel, bilişsel, psikososyal vb. gelişimlerin devam ettiği ve yetişkinlik dönemine geçişin adımlarının atıldığı özel bir dönemdir. Bu dönemde anne-babaların benimsedikleri tutum ve davranışlar ergenlerin ruh sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle anne ve babaların benimsediği tutumlar çok önemlidir. Bu çalışma ergenlerin algıladığı anne-baba tutumlarının ergenlerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada günümüzde gittikçe artan ergenlik dönemi depresyon, anksiyete ve stres durumlarında, anne-baba tutumlarının etkisinin önemi ortaya konmuştur. Çalışma grubunu Konya ili merkez ilçelerinde ikâmet eden, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında lisede öğrenimini sürdüren 15-18 yaş aralığındaki 517 ergen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak ergenlerin algıladığı anne-baba tutumlarını belirlemek amacıyla “Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ)”, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini tespit etmek amacıyla “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği-Lise Formu (DASS-42)” ve kişisel bilgilerini tespit etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız gruplar t testi ile ve ikiden fazla grupların karşılaştırmasında tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile yapılmıştır. Grupların normal dağılmadığı durumlarda ise nonparametrik testlerden ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-Witney U-testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında ilişkisiz örneklemler için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Ergenlerin algıladığı anne-baba tutumları ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p > 0,05). Ancak demokratik ve izin verici-müsamahakâr ailelerde ergenlerin depresyon ve anksiyete düzeyleri normal, izin verici-ihmalkâr ve otoriter ailelerde çok ileri düzeyde saptanmıştır. Yaş, sınıf değişkenleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p < 0,05). Elde edilen veriler, alandaki bilim uzmanlarına ve anne-babalara değerli bilgiler sunması açısından önemlidir.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
20 Nisan 2024 11:30
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ergenlerin Algıladığı Anne-Baba Tutumlarının Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZDEMİR, Esma
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anksiyete
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anne Baba Tutumları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Depresyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ergenlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stres
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T06:58:55Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T06:58:55Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Ergenlik dönemi; fiziksel, cinsel, bilişsel, psikososyal vb. gelişimlerin devam ettiği ve yetişkinlik dönemine geçişin adımlarının atıldığı özel bir dönemdir. Bu dönemde anne-babaların benimsedikleri tutum ve davranışlar ergenlerin ruh sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle anne ve babaların benimsediği tutumlar çok önemlidir. Bu çalışma ergenlerin algıladığı anne-baba tutumlarının ergenlerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada günümüzde gittikçe artan ergenlik dönemi depresyon, anksiyete ve stres durumlarında, anne-baba tutumlarının etkisinin önemi ortaya konmuştur. Çalışma grubunu Konya ili merkez ilçelerinde ikâmet eden, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında lisede öğrenimini sürdüren 15-18 yaş aralığındaki 517 ergen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak ergenlerin algıladığı anne-baba tutumlarını belirlemek amacıyla “Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ)”, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini tespit etmek amacıyla “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği-Lise Formu (DASS-42)” ve kişisel bilgilerini tespit etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız gruplar t testi ile ve ikiden fazla grupların karşılaştırmasında tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile yapılmıştır. Grupların normal dağılmadığı durumlarda ise nonparametrik testlerden ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-Witney U-testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında ilişkisiz örneklemler için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Ergenlerin algıladığı anne-baba tutumları ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p > 0,05). Ancak demokratik ve izin verici-müsamahakâr ailelerde ergenlerin depresyon ve anksiyete düzeyleri normal, izin verici-ihmalkâr ve otoriter ailelerde çok ileri düzeyde saptanmıştır. Yaş, sınıf değişkenleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p < 0,05). Elde edilen veriler, alandaki bilim uzmanlarına ve anne-babalara değerli bilgiler sunması açısından önemlidir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5188
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms