Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları

Bu araştırma, hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı türde yapıldı. Araştırmaya %79,9’u kadın, %20,1’i erkek olmak üzere 219 hemşire katıldı. Veriler Nisan–Haziran 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi anket üzerinden kişisel bilgi formu ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) yoluyla toplandı. Verilerin tanımlayıcı istatistik analizinde, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı. Normal dağılama uyan veriler bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testinden; normal dağılıma uymayanlar Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılarak değerlendirildi. Önemlilik düzeyi p<0.05 kabul edildi. Araştırma sonucunda hemşirelerde ruhsal hastalığa yönelik olumsuz inancın düşük/orta düzeyde olduğu saptandı. Ruhsal hastalıklara yönelik inançların medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, yaşamında en uzun süre yaşadığı yer, yaş, meslekteki çalışma süresi ve görev ile ilişkili olmadığı sonuçlarına ulaşıldı. Ruhsal hastalıklara yönelik inancın cinsiyet, öğrenim durumu, görev yapılan birim/bölüm, daha önce psikiyatrik danışmanlık alma durumu, yakınları/tanıdıkları için psikiyatrik randevu alma durumu, mesleki eğitimde verilen psikiyatri eğitimlerini yeterli bulma durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulguları elde edildi. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, ruhsal hastalıklara yönelik bilgilendirmenin hemşirelik eğitim müfredatında yer verilmesi, mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim programlarına eklenmesinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarını olumlu etkileyeceği, bunun da davranış bozukluğu olan hastaların bakımına ve toplumun ruhsal hastalık ve hastalara yaklaşımlarına olumlu yansıyacağı düşünülmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SOLAK KAPŞIĞAY, Kübra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ruhsal Hastalık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnanç ve Tutum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşire
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
ÖZCAN, Ayşe
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T07:57:25Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T07:57:25Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma, hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı türde yapıldı. Araştırmaya %79,9’u kadın, %20,1’i erkek olmak üzere 219 hemşire katıldı. Veriler Nisan–Haziran 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi anket üzerinden kişisel bilgi formu ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) yoluyla toplandı. Verilerin tanımlayıcı istatistik analizinde, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı. Normal dağılama uyan veriler bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testinden; normal dağılıma uymayanlar Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılarak değerlendirildi. Önemlilik düzeyi p<0.05 kabul edildi. Araştırma sonucunda hemşirelerde ruhsal hastalığa yönelik olumsuz inancın düşük/orta düzeyde olduğu saptandı. Ruhsal hastalıklara yönelik inançların medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, yaşamında en uzun süre yaşadığı yer, yaş, meslekteki çalışma süresi ve görev ile ilişkili olmadığı sonuçlarına ulaşıldı. Ruhsal hastalıklara yönelik inancın cinsiyet, öğrenim durumu, görev yapılan birim/bölüm, daha önce psikiyatrik danışmanlık alma durumu, yakınları/tanıdıkları için psikiyatrik randevu alma durumu, mesleki eğitimde verilen psikiyatri eğitimlerini yeterli bulma durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulguları elde edildi. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, ruhsal hastalıklara yönelik bilgilendirmenin hemşirelik eğitim müfredatında yer verilmesi, mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim programlarına eklenmesinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarını olumlu etkileyeceği, bunun da davranış bozukluğu olan hastaların bakımına ve toplumun ruhsal hastalık ve hastalara yaklaşımlarına olumlu yansıyacağı düşünülmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5207
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms