Evlilik Uyumunun Yordayıcıları Olarak Affedicilik Ve Bilişssel Esnekliğin İncelenmesi

Bu çalışmada, toplum hayatının temeli olarak görülen aileyi oluşturan eşler arasındaki evlilik uyumunu etkileyen etmenler arasında sayılabilecek iki değişken olan, affedicilik ve bilişsel esnekliğin yordayıcı rolleri incelenmiştir. Çalışma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya’da yaşayan 200 evli birey oluşturmaktadır. Örneklem grubu basit rastgele örneklem metodu ile seçilmiştir. Çalışmada veri toplamak amacıyla, Locke ve Wallace (1959) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması Tutarel Kışlak (1999) tarafından yapılan 15 maddelik Evlilik Uyum Ölçeği (EUÖ), Berry ve Worthington (2005) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması Akın ve Sarıçam (2013) tarafından yapılan 10 maddelik Affedicilik Ölçeği (AÖ) ile Dennis ve Vander Wal tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Gülüm ve Dağ (2012) tarafından yapılan Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programından yararlanılmıştır. Betimsel analizlerin yanında Bağımsız Örneklem t Testi (Independent Samples t Test) , Tek Yönlü Varyans Analizi (Qne-way ANOVA), Pearson Momentler korelasyon analizi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmada, katılımcıların Evlilik Uyum Ölçeği puanlarının ortalaması 41,25 ile “iyi”, Affedicilik Ölçeği ortalama puanı 3,12 ile “kararsızım”a yakın ve Bilişsel Esneklik Ölçeği ortalama puanı 3,52 ile “kararsızım” ile “uygun” arasında ve uyguna yakın seviyede bulunmuştur. Ayrıca, affedicilik düzeyi ve bilişsel esnekliği yüksek olan bireylerin evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu, affedicilik ve bilişsel esneklik düzeylerinin evlilik uyumunu pozitif yönde yordadığı tespit edilmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Evlilik Uyumunun Yordayıcıları Olarak Affedicilik Ve Bilişssel Esnekliğin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ŞİMŞEK, Murat
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evlilik Uyumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Affedicilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilişsel Esneklik
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
AKDENİZ, Seher
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T09:04:04Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T09:04:04Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmada, toplum hayatının temeli olarak görülen aileyi oluşturan eşler arasındaki evlilik uyumunu etkileyen etmenler arasında sayılabilecek iki değişken olan, affedicilik ve bilişsel esnekliğin yordayıcı rolleri incelenmiştir. Çalışma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya’da yaşayan 200 evli birey oluşturmaktadır. Örneklem grubu basit rastgele örneklem metodu ile seçilmiştir. Çalışmada veri toplamak amacıyla, Locke ve Wallace (1959) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması Tutarel Kışlak (1999) tarafından yapılan 15 maddelik Evlilik Uyum Ölçeği (EUÖ), Berry ve Worthington (2005) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması Akın ve Sarıçam (2013) tarafından yapılan 10 maddelik Affedicilik Ölçeği (AÖ) ile Dennis ve Vander Wal tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Gülüm ve Dağ (2012) tarafından yapılan Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programından yararlanılmıştır. Betimsel analizlerin yanında Bağımsız Örneklem t Testi (Independent Samples t Test) , Tek Yönlü Varyans Analizi (Qne-way ANOVA), Pearson Momentler korelasyon analizi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmada, katılımcıların Evlilik Uyum Ölçeği puanlarının ortalaması 41,25 ile “iyi”, Affedicilik Ölçeği ortalama puanı 3,12 ile “kararsızım”a yakın ve Bilişsel Esneklik Ölçeği ortalama puanı 3,52 ile “kararsızım” ile “uygun” arasında ve uyguna yakın seviyede bulunmuştur. Ayrıca, affedicilik düzeyi ve bilişsel esnekliği yüksek olan bireylerin evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu, affedicilik ve bilişsel esneklik düzeylerinin evlilik uyumunu pozitif yönde yordadığı tespit edilmiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5231
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms