Bireylerin Kaygı Düzeylerinin Duygusal Yeme Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Bireylerin yeme davranışları üzerine birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlardan bazıları da bireylerin duygu durumları ve kaygı düzeyleridir. Bireylerin kaygı seviyesindeki değişim beslenme alışkanlıklarını da etkilemektedir. Bu çalışmada; 18-55 yaş aralığındaki bireylerin kaygı düzeylerinin duygusal yeme davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amacına uygunluğunu belirlemek için bireylerin cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve medeni durumu gibi çeşitli değişkenler kullanılmıştır. Araştırma grubunu oluşturan örneklem, betimlemeye dayalı tarama modeli kullanılarak Ankara ilinde yaşayan 232 kişiye uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Duygusal Yeme, Durumluk ve Sürekli Kaygı ölçeği bireylere uygulanmıştır. Duygusal Yeme ölçeğinin ve alt boyutlarının birbirleriyle pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Duygusal yeme ile Gerginlik Durumlarında yeme arasında diğer alt ölçeklere oranla daha güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür (Rho=0.953; p<0.01). Araştırmaya göre duygusal yeme ölçeği ve alt boyutları ile sürekli kaygı ölçeği arasında da pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Fakat Duygusal yeme ölçeği ile durumluk kaygı arasında bir ilişki tespit edilememiştir (p>0.05).

Erişime Açık
Görüntülenme
19
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Bireylerin Kaygı Düzeylerinin Duygusal Yeme Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YAVUZ, Semra Gül
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kaygı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beslenme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Duygusal Yeme
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
ÜNÜSAN, Nurhan
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T09:14:51Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T09:14:51Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bireylerin yeme davranışları üzerine birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlardan bazıları da bireylerin duygu durumları ve kaygı düzeyleridir. Bireylerin kaygı seviyesindeki değişim beslenme alışkanlıklarını da etkilemektedir. Bu çalışmada; 18-55 yaş aralığındaki bireylerin kaygı düzeylerinin duygusal yeme davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amacına uygunluğunu belirlemek için bireylerin cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve medeni durumu gibi çeşitli değişkenler kullanılmıştır. Araştırma grubunu oluşturan örneklem, betimlemeye dayalı tarama modeli kullanılarak Ankara ilinde yaşayan 232 kişiye uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Duygusal Yeme, Durumluk ve Sürekli Kaygı ölçeği bireylere uygulanmıştır. Duygusal Yeme ölçeğinin ve alt boyutlarının birbirleriyle pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Duygusal yeme ile Gerginlik Durumlarında yeme arasında diğer alt ölçeklere oranla daha güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür (Rho=0.953; p<0.01). Araştırmaya göre duygusal yeme ölçeği ve alt boyutları ile sürekli kaygı ölçeği arasında da pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Fakat Duygusal yeme ölçeği ile durumluk kaygı arasında bir ilişki tespit edilememiştir (p>0.05).
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5242
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms