Crohn Hastalığı Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi Ve Aile Bireylerinin Bakım Yükü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Crohn hastalığı bireyin yaşam tarzını etkilediği için aile danışmanlarının sosyal ve duygusal müdahalesini gerektiren bir durumdur. Bu araştırma, crohn hastalığı olan bireylerde yaşam kalitesi ile aile üyelerinin bakım yükü arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, kesitsel bir desenle yürütülmüştür. Çalışma grubu crohn hastalığı olan bireyler ile ailede onlara bakım veren aile üyelerinden (N=215) oluşmaktadır. Veri toplamak için crohn hastalığı olan kişilere ve onlara bakım veren aile üyelerine "Sosyo-demografik Bilgi Formu", "Yaşam Kalitesi Ölçeği" ve "Bakım Yükü Ölçeği" uygulanmıştır. Veri analizi, bağımsız gruplar t testi ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında tek faktörlü varyant analizi ile yapılmıştır. Gruplar normal dağılmadığında ikili grupların karşılaştırılmasında parametrik olmayan testlerden Mann- Whitney U testi, ilgisiz örnekler için çoğul grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, en uzun süre bakım veren kişi, annebabanın evlilik süresi, aile tutumları ve anne-babayla sorun yaşama gibi değişkenlerin, Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanını etkileme durumu incelendiğinde, istatistiksel olarak değişmediği belirlenmiştir (p>0,05). Ancak ebeveynlerin eğitim düzeyi, aile bireylerinin ekonomik durumu, aile üyeleri arasındaki sevgi ve yakınlık düzeylerinin değişkenlik düzeyleri ve yaşam kalitesi arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Yaş, babanın eğitim düzeyi, kardeş sayısı, en uzun süre bakım veren kişi, ailenin ekonomik düzeyi, ebeveynlerin evlilik süresi, ebeveynler arası iletişim, aile tutumları gibi değişkenler ile Bakım Verme Yükü Ölçeği toplam puanı arasında bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). Bununla birlikte annenin eğitim düzeyi, ailenin ekonomik durumu, yakınlık düzeyi değişkenleri ve bakım verme yükü arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05). Toplanan verilerin bir sonucu olarak, bu sonuçların aile danışmanlığı bilim alanında ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin öneriler sunulmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Crohn Hastalığı Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi Ve Aile Bireylerinin Bakım Yükü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DÜNDAR, Süleyman
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Crohn Hastalığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam Kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bakım Yükü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile Danışmanlığı
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T09:23:22Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T09:23:22Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Crohn hastalığı bireyin yaşam tarzını etkilediği için aile danışmanlarının sosyal ve duygusal müdahalesini gerektiren bir durumdur. Bu araştırma, crohn hastalığı olan bireylerde yaşam kalitesi ile aile üyelerinin bakım yükü arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, kesitsel bir desenle yürütülmüştür. Çalışma grubu crohn hastalığı olan bireyler ile ailede onlara bakım veren aile üyelerinden (N=215) oluşmaktadır. Veri toplamak için crohn hastalığı olan kişilere ve onlara bakım veren aile üyelerine "Sosyo-demografik Bilgi Formu", "Yaşam Kalitesi Ölçeği" ve "Bakım Yükü Ölçeği" uygulanmıştır. Veri analizi, bağımsız gruplar t testi ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında tek faktörlü varyant analizi ile yapılmıştır. Gruplar normal dağılmadığında ikili grupların karşılaştırılmasında parametrik olmayan testlerden Mann- Whitney U testi, ilgisiz örnekler için çoğul grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, en uzun süre bakım veren kişi, annebabanın evlilik süresi, aile tutumları ve anne-babayla sorun yaşama gibi değişkenlerin, Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanını etkileme durumu incelendiğinde, istatistiksel olarak değişmediği belirlenmiştir (p>0,05). Ancak ebeveynlerin eğitim düzeyi, aile bireylerinin ekonomik durumu, aile üyeleri arasındaki sevgi ve yakınlık düzeylerinin değişkenlik düzeyleri ve yaşam kalitesi arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Yaş, babanın eğitim düzeyi, kardeş sayısı, en uzun süre bakım veren kişi, ailenin ekonomik düzeyi, ebeveynlerin evlilik süresi, ebeveynler arası iletişim, aile tutumları gibi değişkenler ile Bakım Verme Yükü Ölçeği toplam puanı arasında bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). Bununla birlikte annenin eğitim düzeyi, ailenin ekonomik durumu, yakınlık düzeyi değişkenleri ve bakım verme yükü arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05). Toplanan verilerin bir sonucu olarak, bu sonuçların aile danışmanlığı bilim alanında ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin öneriler sunulmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5249
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms